Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 12
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
21 Ιουνίου 2024 08:28

Τι σημαίνει η μηδενική εμπιστοσύνη για τα συστήματα φυσικής ασφάλειας

zero trust 4cfffced

Μπορεί ο αναλυτής της Forrester Research, John Kindervag, να έκανε γνωστό τον όρο το 2010, αλλά η μηδενική εμπιστοσύνη στην κυβερνοασφάλεια υπάρχει από τη δεκαετία του 1990. Προχωρώντας γρήγορα στο σήμερα, αντιμέτωπος με τις επίμονες και αυξανόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, ο Πρόεδρος Joe Biden εξέδωσε τον Μάιο του 2021 το εκτελεστικό διάταγμα για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας του έθνους, μετατοπίζοντας ουσιαστικά τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προς την κατεύθυνση της μηδενικής εμπιστοσύνης έως το 2027.

Αλλά μπορεί να υπάρχει ακόμη σύγχυση γύρω από το τι σημαίνει ο όρος στον ευρύτερο τομέα της φυσικής ασφάλειας.

Η έννοια της μηδενικής εμπιστοσύνης είναι η μετάβαση από τον έλεγχο πρόσβασης στην περίμετρο με ελεύθερη κίνηση εντός της ασφαλισμένης περιοχής (εμπιστοσύνη μετά από αυθεντικοποιημένη είσοδο) σε μια αρχιτεκτονική συνεχούς παρακολούθησης ανθρώπων και πόρων (δεδομένων στην προκειμένη περίπτωση), με περιορισμένη κίνηση μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένες περιοχές (ποτέ μην εμπιστεύεσαι, πάντα επαληθεύεις).
Η μηδενική εμπιστοσύνη εξελίσσεται

Καθώς ο κανόνας για την κυβέρνηση αλλάζει, οι οργανισμοί και τα τμήματα αναπτύσσουν σχέδια και στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότερες περιοχές βασίζονται στο Zero Trust Maturity Model 2.0 του Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) και πηγάζουν από το National Institute of Standards Special Publication 800-207. Διατυπώνει τους πέντε πυλώνες για την επίτευξη της μηδενικής εμπιστοσύνης:

1. Ταυτότητα: Χαρακτηριστικό ή σύνολο χαρακτηριστικών που περιγράφει μοναδικά έναν χρήστη ή μια οντότητα του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των μη προσωπικών οντοτήτων. Επιβολή της πρόσβασης των χρηστών και των οντοτήτων στους σωστούς πόρους τη σωστή στιγμή για το σωστό σκοπό, χωρίς να χορηγείται υπερβολική πρόσβαση. Ενσωμάτωση λύσεων διαχείρισης ταυτότητας, διαπιστευτηρίων και πρόσβασης, επιβολή ισχυρού ελέγχου ταυτότητας, χορήγηση προσαρμοσμένης εξουσιοδότησης βάσει πλαισίου και αξιολόγηση του κινδύνου ταυτότητας για τους χρήστες και τις οντότητες του οργανισμού.
2. Συσκευές: Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένου του υλικού, του λογισμικού και του υλικολογισμικού του, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων διακομιστών, επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών, κινητών τηλεφώνων, συσκευών Internet of Things, εξοπλισμού δικτύωσης και άλλων. Ασφαλίστε όλες τις συσκευές και αποτρέψτε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων συσκευών σε πόρους. Η διαχείριση συσκευών περιλαμβάνει τη διατήρηση ενός δυναμικού καταλόγου όλων των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του υλικού, του λογισμικού και του υλικολογισμικού τους, μαζί με τις διαμορφώσεις τους και τις σχετικές ευπάθειες, όπως αυτές γίνονται γνωστές.
3. Δίκτυα: Ανοιχτό μέσο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυπικών καναλιών, όπως τα εσωτερικά δίκτυα του οργανισμού, τα ασύρματα δίκτυα και το Διαδίκτυο, καθώς και άλλων πιθανών καναλιών, όπως τα κυψελοειδή και τα κανάλια επιπέδου εφαρμογής που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μηνυμάτων. Μετατόπιση από την ασφάλεια που επικεντρώνεται στην περίμετρο και επιτρέπει στις υπηρεσίες να διαχειρίζονται εσωτερικές και εξωτερικές ροές κυκλοφορίας, να απομονώνουν τους κεντρικούς υπολογιστές, να επιβάλλουν κρυπτογράφηση, να τμηματοποιούν τη δραστηριότητα και να ενισχύουν την ορατότητα του δικτύου σε ολόκληρη την επιχείρηση. Εφαρμογή ελέγχων ασφαλείας πιο κοντά στις εφαρμογές, τα δεδομένα και άλλους πόρους και ενίσχυση των παραδοσιακών δικτυοκεντρικών προστασιών για τη βελτίωση της άμυνας σε βάθος.
4. Εφαρμογές και φόρτοι εργασίας: Περιλαμβάνονται τα συστήματα, τα προγράμματα υπολογιστών και οι υπηρεσίες του οργανισμού που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις, σε φορητές συσκευές και σε περιβάλλοντα νέφους. Συνεχής αδειοδότηση της πρόσβασης σε εφαρμογές, ενσωματώνοντας αναλύσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο και παράγοντες όπως η συμπεριφορά ή τα πρότυπα χρήσης.
5. Δεδομένα: Όλα τα δομημένα και μη δομημένα αρχεία και θραύσματα που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί σε ομοσπονδιακά συστήματα, συσκευές, δίκτυα, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, υποδομές και αντίγραφα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων και εικονικών περιβαλλόντων, καθώς και τα σχετικά μεταδεδομένα. Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις, τα δεδομένα θα πρέπει να προστατεύονται σε συσκευές, εφαρμογές και δίκτυα. Οι οργανισμοί θα πρέπει να καταγράφουν, να κατηγοριοποιούν και να επισημαίνουν τα δεδομένα, να προστατεύουν τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας και διαμετακόμισης και να αναπτύσσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό και τη διακοπή της διαρροής δεδομένων.

Υπάρχουν επίσης τρία θεμελιώδη στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επαγγελματίες κατά την εφαρμογή της στρατηγικής τους, όπως:

1. Ορατότητα και ανάλυση: Η ορατότητα αναφέρεται στα παρατηρήσιμα τεχνουργήματα που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά και τα γεγονότα εντός των επιχειρησιακών περιβαλλόντων. Η εστίαση στην ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των αποφάσεων πολιτικής, στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων απόκρισης και στη δημιουργία ενός προφίλ κινδύνου για την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων ασφαλείας πριν από την εκδήλωση ενός συμβάντος.
2. Αυτοματοποίηση και ενορχήστρωση: Η Zero Trust χρησιμοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένα εργαλεία και ροές εργασίας που υποστηρίζουν τις λειτουργίες απόκρισης ασφαλείας σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την εποπτεία, την ασφάλεια και την αλληλεπίδραση της διαδικασίας ανάπτυξης των εν λόγω λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
3. Διακυβέρνηση: Η διακυβέρνηση αναφέρεται στον ορισμό και τη συναφή επιβολή των πολιτικών, διαδικασιών και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας του οργανισμού, εντός και μεταξύ των πυλώνων, για τη διαχείριση της επιχείρησης ενός οργανισμού και τον μετριασμό των κινδύνων ασφαλείας για την υποστήριξη των αρχών της μηδενικής εμπιστοσύνης και την εκπλήρωση των ομοσπονδιακών απαιτήσεων.

Φτιάχοντας μια καλύτερη λύση

Τα συστήματα φυσικής ασφάλειας ενσωματώνουν ήδη τις αρχές της Μηδενικής Εμπιστοσύνης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τους, ιδίως στα συστήματα ύψιστης ασφάλειας των Υπουργείων Άμυνας και Ενέργειας.

Συστήματα κλειστού βρόχου χωρίς εξωτερικές συνδέσεις- σταθερός σχεδιασμός με δοκιμασμένα εξαρτήματα που συντονίζονται με ένα επικυρωμένο λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών φυσικής ασφάλειας (PSIM), το οποίο χρησιμοποιείται από πλήρως ελεγμένους και ειδικά εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα συστήματα αυτά είναι ειδικά κατασκευασμένα “ξύλινα παπούτσια”, τα οποία αποκτώνται με μια χρονοβόρα διαδικασία και λειτουργούν για χρόνια πριν αναβαθμιστούν με πλήρη ανανέωση του συστήματος.

Αν και αποτελεσματικά, τα συστήματα αυτά έχουν σημαντικούς περιορισμούς σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών. Είναι ως επί το πλείστον αντιδραστικά, μόνο “plug and play” με τα στοιχεία με τα οποία έχουν αναπτυχθεί και πιστοποιηθεί. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών είναι δύσκολη, αφήνοντας συχνά αυτές τις λύσεις χρόνια πίσω από την κατάσταση του κλάδου σε πολλές περιπτώσεις. Ο κλειστός βρόχος αποκλείει τη δυνατότητα εύκολης ανταλλαγής δεδομένων με μεγαλύτερα συγκροτήματα, εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις. Τα δεδομένα είναι ο τομέας όπου μπορεί να κερδηθεί ανταγωνισμός και πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις ασφαλείας, στον πόλεμο και στα συστήματα φυσικής ασφάλειας.

Πηγή: https://www.securityinfowatch.com/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report Cyprus, 12
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος 12 του Security Report Cyprus θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σ...
INIM Previdia UltraVox
Τα μοντέλα της σειράς πινάκων ελέγχου πυρκαγιάς Previdia Ultra Vox ενσωματώνουν λειτουργίες φωνητικής εκκένωσης / αναγγελίας κινδύνου και ανακοινώσεων, καθώς και τεχνολογίες πυρανίχνευσης. Όλα σε ...
Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security
Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;
Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
Τα 20 κορυφαία Υβριδικά συστήματα συναγερμού της αγοράς
Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
Wi-Fi Sensing
Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων
 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
Video Analytics: 2 διαφορετικές προσεγγίσεις
Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...