Skip to main content
DIGITAL TV 181
securityreport e mag odhgos 2021
7 Ιανουαρίου 2016 14:30

Επισκευή υποδομών ΚΕ.ΜΕ.Α. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F990810f9242641a8e264ce996a78ed28 XL

Το KE.ME.A. (ΝΠΙΔ) στο πλαίσιο της επισκευής υποδομών του στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών: • Επισκευή στέγης στα κτήρια Κ1 και Κ4 • Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση δαπέδου στην είσοδο εξωτερικά – κτήριο Κ1 • Διαμόρφωση και υγρομόνωση.Το KE.ME.A. (ΝΠΙΔ) στο πλαίσιο της επισκευής υποδομών του στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών:

• Επισκευή στέγης στα κτήρια Κ1 και Κ4

• Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση δαπέδου στην είσοδο εξωτερικά – κτήριο Κ1

• Διαμόρφωση και υγρομόνωση δαπέδου εισόδου ορόφου στο κτήριο Κ1

συνολικού προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500€) μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ., με πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕΜΕΑ. έτους2016 και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Γενικά, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

TEXNIKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Επισκευή στέγης στα κτήρια Κ1 και Κ4:

α. Επισκευή Στέγης στο κτήριο Κ1:

Το φύλλο επικάλυψης από γαλβανισμένη λαμαρίνα στις στέγες έχει υποστεί βλάβες, με αποτέλεσμα εισροή υδάτων στο εσωτερικό. Επίσης λόγω κακής τοποθέτησης των στομίων εξαερισμού, τα νερά της βροχής εισέρχονται και από τα στόμια στο εσωτερικό των αεραγωγών. Τα προς επισκευή σημεία στην στέγη του κτηρίου Κ1 είναι περίπου 23 και τα προς επισκευή στόμια είναι 7. Απαιτείται η επισκευή των βλαβών.

β. Επισκευή Στέγης στο κτήριο Κ4 (άνωθεν εστιατορίου):

Το φύλλο επικάλυψης από γαλβανισμένη λαμαρίνα στις στέγες έχει υποστεί βλάβες, όπως τρυπήματα και σχισίματα από πτώση υλικών (κομμάτια σοβά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ), με αποτέλεσμα εισροή υδάτων στο εσωτερικό. Τα προς επισκευή σημεία στην στέγη του κτηρίου Κ4 είναι περίπου 27. Απαιτείται η επισκευή των βλαβών.

2. Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση δαπέδου στην είσοδο εξωτερικά – Κτήριο Κ1

α) Απαιτείται κατασκευή στεγάστρου από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη από πολυκαρβονικά φύλα ή Plexiglas για την προστασία της εισόδου.

β) Στην είσοδο ισογείου του Κ1 η μαρμαροποδιά έχει αντίθετη κλίση (προς την πόρτα) με αποτέλεσμα να εισέρχονται ύδατα από το κάτω μέρος της.

3. Διαμόρφωση και υγρομόνωση δαπέδου εισόδου ορόφου στο κτήριο Κ1:

Στο δάπεδο εξωτερικά της εισόδου ορόφου στο κτήριο Κ1 λιμνάζουν ύδατα. Επίσης το υπερκείμενο της εισόδου γείσο, κατασκευασμένο από τσιμεντοσανίδα, έχει υποστεί σοβαρές ρωγμές και κινδυνεύει με αποκόλληση.

Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξή τους.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του προσφορά.

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, περιγράφονται και προδιαγράφονται στο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων – Έντυπο Προσφοράς», το οποίο μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις pip.petroulias@kemea.gr και d.aleiferis@astynomia.gr το αργότερο μέχρι την 09/01/2016 συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

• Τίτλος Μηνύματος: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής υποδομών του ΚΕΜΕΑ. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής»

• Επωνυμία

• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

• Δραστηριότητα Εταιρείας

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

• Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το συμπληρωμένο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων- Έντυπο Προσφοράς», στο οποίο θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά τους, στις διευθύνσεις pip.petroulias@kemea.gr καιd.aleiferis@astynomia.gr το αργότερο μέχρι την 15/01/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν.

Οι εργασίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του εντύπου περιγραφής εργασιών και απαιτήσεων.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΜΕΑ. στο τηλέφωνο 210 7481347 εσωτ. 47 (υπεύθυνοι κ. Παναγιώτης Πετρούλιας και κ. Δημήτριος Αλειφέρης) σχετικά με το έργο «Εκδήλωση ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής υποδομών του ΚΕΜΕΑ. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής»

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 143

  Security Report, τεύχος 143

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στον κλάδο της οικιακής ασφάλειας, που σήμερα έχει υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένες και «σωτήριες» λύσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες των τελι...
 • Wi-Fi Sensing

  Wi-Fi Sensing

  Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
 • Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

  Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

   Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
 • Video Analytics

  Video Analytics

  Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...
 • Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες και αυτός είναι ίσως ένας από τους κυριότερους λόγους που για κάποιους η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι συναρπαστικό, ενώ για άλλους δυνητι...
 • ONVIF

  ONVIF

  Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum), το παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο διασύνδεσης φυσικών προϊόντων ασφαλείας IP, παρουσίασε το πρόσθετο διαμόρφωσης TLS, που θα επιτρέψει ταχύτερες και ασφαλ...
 • Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Η Oktabit Α.Ε., διακεκριμένη εταιρεία στον χώρο της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με 30 και πλέον έτη επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα στρατηγική συνε...
 • Uniview F & Q3 Series

  Uniview F & Q3 Series

  H Uniview είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων CCTV, με έδρα την Hangzhou της Κίνας, 4 κέντρα R&D, παραρτήματα ανά την υφήλιο και παρουσία σε 145 χώρες. Μέσα σε 15 μόνο χρόν...
 • IP κάμερες της Tiandy

  IP κάμερες της Tiandy

  Σήμερα, η βιντεοεπιτήρηση δεν αφορά μόνο στην παρακολούθηση, αφορά στη λήψη και στην επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...