Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
7 Ιανουαρίου 2016 14:30

Επισκευή υποδομών ΚΕ.ΜΕ.Α. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F990810f9242641a8e264ce996a78ed28 XL

Το KE.ME.A. (ΝΠΙΔ) στο πλαίσιο της επισκευής υποδομών του στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών: • Επισκευή στέγης στα κτήρια Κ1 και Κ4 • Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση δαπέδου στην είσοδο εξωτερικά – κτήριο Κ1 • Διαμόρφωση και υγρομόνωση.Το KE.ME.A. (ΝΠΙΔ) στο πλαίσιο της επισκευής υποδομών του στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών:

• Επισκευή στέγης στα κτήρια Κ1 και Κ4

• Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση δαπέδου στην είσοδο εξωτερικά – κτήριο Κ1

• Διαμόρφωση και υγρομόνωση δαπέδου εισόδου ορόφου στο κτήριο Κ1

συνολικού προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500€) μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ., με πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕΜΕΑ. έτους2016 και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Γενικά, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

TEXNIKEΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Επισκευή στέγης στα κτήρια Κ1 και Κ4:

α. Επισκευή Στέγης στο κτήριο Κ1:

Το φύλλο επικάλυψης από γαλβανισμένη λαμαρίνα στις στέγες έχει υποστεί βλάβες, με αποτέλεσμα εισροή υδάτων στο εσωτερικό. Επίσης λόγω κακής τοποθέτησης των στομίων εξαερισμού, τα νερά της βροχής εισέρχονται και από τα στόμια στο εσωτερικό των αεραγωγών. Τα προς επισκευή σημεία στην στέγη του κτηρίου Κ1 είναι περίπου 23 και τα προς επισκευή στόμια είναι 7. Απαιτείται η επισκευή των βλαβών.

β. Επισκευή Στέγης στο κτήριο Κ4 (άνωθεν εστιατορίου):

Το φύλλο επικάλυψης από γαλβανισμένη λαμαρίνα στις στέγες έχει υποστεί βλάβες, όπως τρυπήματα και σχισίματα από πτώση υλικών (κομμάτια σοβά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ), με αποτέλεσμα εισροή υδάτων στο εσωτερικό. Τα προς επισκευή σημεία στην στέγη του κτηρίου Κ4 είναι περίπου 27. Απαιτείται η επισκευή των βλαβών.

2. Κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση δαπέδου στην είσοδο εξωτερικά – Κτήριο Κ1

α) Απαιτείται κατασκευή στεγάστρου από μεταλλικό σκελετό και επικάλυψη από πολυκαρβονικά φύλα ή Plexiglas για την προστασία της εισόδου.

β) Στην είσοδο ισογείου του Κ1 η μαρμαροποδιά έχει αντίθετη κλίση (προς την πόρτα) με αποτέλεσμα να εισέρχονται ύδατα από το κάτω μέρος της.

3. Διαμόρφωση και υγρομόνωση δαπέδου εισόδου ορόφου στο κτήριο Κ1:

Στο δάπεδο εξωτερικά της εισόδου ορόφου στο κτήριο Κ1 λιμνάζουν ύδατα. Επίσης το υπερκείμενο της εισόδου γείσο, κατασκευασμένο από τσιμεντοσανίδα, έχει υποστεί σοβαρές ρωγμές και κινδυνεύει με αποκόλληση.

Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξή τους.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του προσφορά.

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, περιγράφονται και προδιαγράφονται στο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων – Έντυπο Προσφοράς», το οποίο μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις pip.petroulias@kemea.gr και d.aleiferis@astynomia.gr το αργότερο μέχρι την 09/01/2016 συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

• Τίτλος Μηνύματος: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής υποδομών του ΚΕΜΕΑ. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής»

• Επωνυμία

• Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

• Δραστηριότητα Εταιρείας

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

• Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το συμπληρωμένο «Φύλλο Τεχνικών Εργασιών & Απαιτήσεων- Έντυπο Προσφοράς», στο οποίο θα αποτυπώνεται η οικονομική προσφορά τους, στις διευθύνσεις pip.petroulias@kemea.gr καιd.aleiferis@astynomia.gr το αργότερο μέχρι την 15/01/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν.

Οι εργασίες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του εντύπου περιγραφής εργασιών και απαιτήσεων.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΜΕΑ. στο τηλέφωνο 210 7481347 εσωτ. 47 (υπεύθυνοι κ. Παναγιώτης Πετρούλιας και κ. Δημήτριος Αλειφέρης) σχετικά με το έργο «Εκδήλωση ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής υποδομών του ΚΕΜΕΑ. στο π. Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκοπούλου, Αττικής»

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...