Ειδήσεις . Security News
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 | 10:46

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ

Η Επιτροπή παρουσίασε τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Η Επιτροπή παρουσίασε τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου.

Με βάση τις εργασίες της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή δρομολογεί μια πιλοτική φάση για να εξασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη.

Η Επιτροπή καλεί τον βιομηχανικό κλάδο, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές να ελέγξουν τον λεπτομερή κατάλογο αξιολόγησης που συνέταξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ο οποίος συμπληρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές.Τα σχέδια που παρουσιάζονται σήμερα είναι το αποτέλεσμα που αναμενόταν από τη στρατηγική για την ΤΝ που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2018, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να ανέλθουν σε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία, στη διάθεση περισσότερων δεδομένων, στην προώθηση ταλέντων και στη διασφάλιση εμπιστοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να ωφελήσει ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κατανάλωση ενέργειας, η ασφάλεια των αυτοκινήτων, η γεωργία, η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η ΤΝ μπορεί επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και απειλών για την κυβερνοασφάλεια και βοηθά τις αρχές επιβολής του νόμου να καταπολεμούν αποτελεσματικότερα την εγκληματικότητα. Ωστόσο, η ΤΝ συνεπάγεται επίσης νέες προκλήσεις για το μέλλον της εργασίας και εγείρει νομικά και δεοντολογικά ζητήματα.Η Επιτροπή ακολουθεί μια προσέγγιση τριών σταδίων: καθορισμός των βασικών απαιτήσεων για αξιόπιστη ΤΝ, δρομολόγηση πιλοτικής φάσης μεγάλης κλίμακας με σκοπό την αναπληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και προσπάθεια οικοδόμησης διεθνούς συναίνεσης για ανθρωποκεντρική ΤΝ.

1. Επτά βασικά στοιχεία για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ

Η αξιόπιστη ΤΝ θα πρέπει να τηρεί όλες τις εφαρμοστές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και μια σειρά απαιτήσεων· σκοπός των ειδικών καταλόγων αξιολόγησης είναι να συμβάλουν στην επαλήθευση της εφαρμογής καθεμιάς από τις βασικές απαιτήσεις:

ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία:τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να διευκολύνουν την προαγωγή ισότιμων κοινωνιών, υποστηρίζοντας την ανθρώπινη παρέμβαση και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να μη μειώνουν, περιορίζουν ή παραπλανούν την ανθρώπινη αυτονομία·

στιβαρότητα και ασφάλεια: για την επίτευξη αξιόπιστης ΤΝ απαιτούνται αλγόριθμοι επαρκώς ασφαλείς, αξιόπιστοι και στιβαροί ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν σφάλματα ή ασυνέπειες σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των συστημάτων ΤΝ·

ιδιωτικότητα και διακυβέρνηση των δεδομένων: οι πολίτες θα πρέπει να έχουν απόλυτο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που τους αφορούν δεν θα χρησιμοποιούνται για να τους βλάψουν ή για να εισαγάγουν διακρίσεις εις βάρος τους·

διαφάνεια: θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των συστημάτων ΤΝ.

διαφορετικότητα, απαγόρευση των διακρίσεων και δικαιοσύνη: τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλο το φάσμα των ανθρώπινων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αναγκών και να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα·

κοινωνιακή και περιβαλλοντική ευημερία: τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των θετικών κοινωνικών αλλαγών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της οικολογικής ευθύνης·

λογοδοσία: θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία για τα συστήματα ΤΝ και τα αποτελέσματά τους.Πιλοτική φάση μεγάλης κλίμακας με τους εταίρους

Το καλοκαίρι του 2019, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια πιλοτική φάση με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών. Ήδη σήμερα, εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις και οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή συμμαχία για την ΤΝ, ώστε να λάβουν κοινοποίηση όταν ξεκινήσει η πιλοτική φάση.Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ΤΝ θα συμβάλουν στην παρουσίαση και την επεξήγηση των κατευθυντήριων γραμμών σε σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη.


Οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης για ανθρωποκεντρική ΤΝ

Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει αυτήν την προσέγγιση της ΤΝ στο παγκόσμιο προσκήνιο, διότι οι τεχνολογίες, τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι δεν γνωρίζουν σύνορα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία με εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες αρχές, όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς ή η Σιγκαπούρη, και θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις και πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ομάδων G7 και G20. Στην πιλοτική φάση θα συμμετάσχουν επίσης εταιρείες από άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

πηγή:lawspot.gr

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Τεύχος 93

Τεύχος 93

22-07-2019

Security Report, Τεύχος 93

Κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Αυγούστου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση και το νέο περιοδικό «NOW». Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή επαγγελματία της αγοράς, στους υπεύθυνους ασφαλείας και εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας και πλέον και σε ιδιώτες. Παράλληλα, κάθε μήνα μέσα από την ιστοσελίδα www.securityreport.gr, μπορείτε να διαβάζετε εντελώς δωρεάν όλο το περιοδικό ηλεκτρονικά. Κεντρικό θέμα αυτού του μήνα, η διεθνής έκθεση του Λονδίνου «IFSEC INTERNATIONAL 2019». Η δημοσιογραφική ομάδα του Security Report έδωσε δυναμικά το παρόν για ακόμη μία χρονιά στον εκθεσιακό χώρο του ExCeL με αφορμή τη μεγαλύτερη έκθεση συστημάτων ασφαλείας. Η διεθνής έκθεση του Λονδίνου άνοιξε τις πύλες της στις 18 Ιουνίου και κάλυψε με απόλυτη επιτυχία όλες τις πτυχές του κλάδου της ασφάλειας, όπως την βιντεοεπιτήρηση, την περιμετρική ασφάλεια, τον συναγε...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.