Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
7 Ιουλίου 2016 20:54

Επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ για κυβερνοασφάλεια από Κομισιόν

66383f5803e19da78ece25a31c8e71b5 XL 1b650d05

Σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια, η οποία αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως το 2020 και στόχο την θωράκιση επιχειρήσεων και βιομηχανίας προτείνει σήμερα η Κομισιόν και ψηφίζει αργότερα μέσα στη μέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ΣτρασβούργοΣύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια, η οποία αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως το 2020 και στόχο την θωράκιση επιχειρήσεων και βιομηχανίας προτείνει σήμερα η Κομισιόν και ψηφίζει αργότερα μέσα στη μέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η οδηγία έχει στόχο τον τερματισμό του κατακερματισμού της σχετικής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και δημιουργεί ένα δίκτυο ομάδων παρέμβασης για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την ταχεία αντίδραση στις απειλές και τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Επίσης, θεσπίζει μια «Ομάδα Συνεργασίας» μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών, και την καλλιέργεια πνεύματος αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Επιπλέον η Κομισιόν ξεκινά αξιολόγηση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η εντολή και η ικανότητα του ENISA εξακολουθούν να επαρκούν ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του για στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειες αύξησης της ανθεκτικότητάς τους έναντι των κυβερνοεπιθέσεων.

Το σημερινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη δρομολόγηση της πρώτης ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η ΕΕ θα επενδύσει €450 εκατομμύρια ευρώ στη σύμπραξη αυτή, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020». Παράγοντες της αγοράς κυβερνοασφάλειας, εκπροσωπούμενοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO), αναμένεται να επενδύσουν τρεις φορές περισσότερο.

Στη σύμπραξη αυτή θα μετέχουν επίσης μέλη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας στα αρχικά στάδια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας και η εξεύρεση λύσεων για θέματα κυβερνοασφάλειας σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Ο επίτροπος Έτινγκερ υπογράφει σήμερα τη σύμπραξη με τον ECSO στο Στρασβούργο (φωτογραφίες και βίντεο γύρω στις 12.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Με το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να έχουν δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις και τα περιστατικά να αυξάνονται κατά 38% παγκοσμίως, μέσα στο 2015, η Κομισιόν λαμβάνει πρωτοβουλία να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία όλων όσων δραστηριοποιούνται σε θέματα κυβερνοασφάλειας και να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων και ασφαλών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών στην ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά:

« Χωρίς εμπιστοσύνη και ασφάλεια είναι αδύνατον να υπάρξει Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, οι οποίες είναι όλο και περισσότερο περίπλοκες και δεν γνωρίζουν σύνορα. Σήμερα, προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να θωρακίσουμε καλύτερα την Ευρώπη έναντι των επιθέσεων αυτών και για να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες ικανότητες για την οικοδόμηση και επέκταση της ψηφιακής οικονομίας μας.»

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Γκίντερ Έτινγκερ, δήλωσε τα εξής: « Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτά και διαλειτουργικά προϊόντα και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη και τους φορείς κυβερνοασφάλειας να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να ανταλλάσσουν γνώσεις, πληροφορίες και εμπειρογνωσία ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης έναντι των κυβερνοαπειλών. Η σύμπραξη-ορόσημο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία υπεγράφη σήμερα με τον σχετικό κλάδο, αποτελεί σημαντικό βήμα».

Το σημερινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη δρομολόγηση της πρώτης ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η ΕΕ θα επενδύσει 450 εκατ. ευρώ στη σύμπραξη αυτή, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».

Παράγοντες της αγοράς κυβερνοασφάλειας, εκπροσωπούμενοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO), αναμένεται να επενδύσουν τρεις φορές περισσότερο.

Στη σύμπραξη αυτή θα μετέχουν επίσης μέλη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας στα αρχικά στάδια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας και η εξεύρεση λύσεων για θέματα κυβερνοασφάλειας σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επίσης διάφορα μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς κυβερνοασφάλειας.

Επί του παρόντος, μια εταιρεία πληροφορικής πρέπει να ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης για να μπορεί να πωλεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης των προϊόντων ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής.

Πολυάριθμες καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη διακρίνονται στις εξειδικευμένες αγορές (π.χ. κρυπτογράφηση) καθώς και σε πατροπαράδοτες αγορές με νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. αντιϊκό λογισμικό), αλλά συχνά δεν μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα εξετάσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ.

Πηγή: http://www.real.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...