DIABASTE DWREAN SEC CYP 06
DIGITAL TV 172
25 Φεβρουαρίου 2021 11:43

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα: Τι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F0fad0b75f3e0fea870f56d119984ea99 XL

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διαμορφώσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταλλαγής μη προσωπικών δεδομένων για να προωθήσουν την καινοτομία και οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτική ζωήΤα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, που επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για καινοτομία, ανάκαμψη από την κρίση του Covid-19

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διαμορφώσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταλλαγής μη προσωπικών δεδομένων για να προωθήσουν την καινοτομία και οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτική ζωήΤα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, που επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για καινοτομία, ανάκαμψη από την κρίση του Covid-19 και ανάπτυξη, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας και των πράσινων τεχνολογιώνΣε απάντηση στην ευρωπαϊκή στρατηγική της Επιτροπής για τα δεδομένα, η επιτροπή βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας ζήτησε τη θέσπιση μιας ανθρωποκεντρικής νομοθεσίας που θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες της ιδιωτικής ζωής και της διαφάνειας και θα επιτρέπει στις εταιρείες και στους πολίτες της ΕΕ να επωφελούνται από τις δυνατότητες που προσφέρει η επεξεργασία δεδομένων στην ΕΕ. Η σχετική έκθεση υιοθετήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021.

Τα οφέλη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η κρίση καθιστά εμφανή την ανάγκη θέσπισης μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας για τα δεδομένα που θα υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία. Τεράστιες ποσότητες ποιοτικών δεδομένων, κυρίως μη προσωπικού χαρακτήρα – βιομηχανικών, δημόσιων και εμπορικών – υπάρχουν ήδη στην ΕΕ και οι δυνατότητές τους δεν έχουν ακόμα πλήρως αξιοποιηθεί. Πολλά περισσότερα δεδομένα αναμένεται να παραχθούν κατά τα επόμενα έτη. Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η νομοθεσία για τα δεδομένα θα επιτρέψει την αξιοποίηση των δυνατότητων τους από τους πολίτες, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΗ διευκόλυνση της διασυνοριακής και διατομεακής ροής δεδομένων θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και στην ανάδειξη της ΕΕ ως ηγέτη στην οικονομία των δεδομένωνΗ Επιτροπή προβλέπει ότι το 2026 η αξία της οικονομίας των δεδομένων στην ΕΕ θα ανέλθει στα 829 δισ. ευρώ από τα 301 δισ. ευρώ το 2018, ενώ ο αριθμός των επαγγελματιών του τομέα των δεδομένων θα αυξηθεί από τα 5,7 εκατομμύρια στα 10,9 εκατομμύριαΟι διεθνείς ανταγωνιστές της Ευρώπης, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, καινοτομούν με ταχείς ρυθμούς, εδραιώνοντας τα δικά τους πρότυπα πρόσβασης και χρήσης δεδομένων. Προκειμένουν να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην οικονομία των δεδομένων, η ΕΕ πρέπει να καθορίσει τα δικά της πρότυπα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των δεδομένων με τον δικό της τρόπο.

Κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της διαφάνειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι κανόνες πρέπει να βασίζονται στις ευρωπαϊκές αξίες της ιδιωτικής ζωής, της διαφάνειας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων πρέπει να περιορίζεται στα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ή σε δεδομένα που ανωνυμοποιούνται με μη αναστρέψιμο τρόπο. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και να προστατεύονται από τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (κυρίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων)Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις άλλες χώρες για τον καθορισμό παγκόσμιων προτύπων που θα προωθούν τις αξίες και αρχές της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα παραμείνει ανταγωνιστική.

Ευρωπαϊκοί Χώροι Δεδομένων και υποδομές μαζικών δεδομένων

Θεωρώντας την ελεύθερη ροή δεδομένων ως κατευθυντήρια αρχή, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν τομεακούς χώρους δεδομένων που θα επιτρέψουν την ανταλλαγή δεδομένων βάσει κοινών κατευθυντήριων γραμμών, νομικών απαιτήσεων και πρωτόκολλα. Υπό το πρίσμα της πανδημίας, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την ΥγείαΛαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της στρατηγικής για τα δεδομένα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, τα μέλη του Κοινοβουλίου ζήτησαν την επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων στην ΕΕ, όπως της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας, των οπτικών ινών, τηε τεχνολογίας 5G και 6G, χαιρετίζοντας τις προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στην κβαντική πληροφορική και στους υπερυπολογιστές. Τόνισαν δε ότι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφερειών πρέπει να αντιμετωπιστεί για τη διασφάλιση ίσων δυνατοτήτων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ανάκαμψης από τον κρίση του COVID-19.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μαζικών δεδομένων

Παρότι τα δεδομένα μπορούν να στηρίξουν τις πράσινες τεχνολογίες και να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ο τομέας είναι υπεύθυνος για πάνω από το 2% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς ο τομέας αναπτύσσεται, θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των ηλεκτρονικών αποβλήτων, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές.

Νομοθεσία της ΕΕ για την ανταλλαγή δεδομένων

Η Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα τον Φεβρουάριο του 2020. Η εν λόγω στρατηγική και η Λευκή Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι πρώτοι πυλώνες της ψηφιακής στρατηγικής της ΕπιτροπήςΗ έκθεση αναμένεται να ληφθεί υπόψη στη νέα νομοθεσία για τα δεδομένα την οποία η Επιτροπή θα παρουσιάσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται επίσης έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων την οποία η Επιτροπή παρουσίασε τον Δεκέμβριου του 2020, στα πλαίσια της στρατηγικής για τα δεδομένα. Στοχεύει στην αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανταλλαγή δεδομένων και στους διαμεσολαβητές δεδομένωνΤο Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει την έκθεση της επιτροπής ITRE κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου.

 

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/eyropaiki-stratigiki-gia-ta-dedomena-ti-thelei-eyropaiko-koinovoylio

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιανουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές...
 • Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Creta Electronix 2022, η πρώτη κλαδική έκθεση συστημάτων ασφαλείας, τηλεόρασης και ξενοδοχειακών λύσεων στην Κρήτη. Η τοπική αγορά και κοινωνία αγκάλιασε με ενθουσιασμό ...
 • Χρήστος Φείδας

  Χρήστος Φείδας

  Με ποιοτικά προϊόντα, που αντέχουν σε βάθος χρόνου, μοντέρνο σχεδιασμό, πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης και καινοτόμες λειτουργίες, η Sigma Security αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρίες ...
 • Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Σήμερα, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας θέλουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες τους, παρέχοντας τους ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών ...
 • POS τερματικά και Video Analytics

  POS τερματικά και Video Analytics

  Μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη απωλειών στα καταστήματα λιανικής, είναι η ενσωμάτωση των δεδομένων σημείου πώλησης (POS) με τις σύγχρονες πλατφόρμες Video Analytics. Η πλ...
 • Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Οι Enterprise λύσεις λογισμικού είναι αναμφίβολα μια επένδυση που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, ειδικά από τη στιγμή που επιλύουν δεκάδες προβλήματα σε μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσ...
 • Κάρτες MicroSD

  Κάρτες MicroSD

  Μπορεί να είναι στατικές, περιστρεφόμενες, να κρέμονται από μία οροφή, να κάθονται σε ένα ράφι, ακόμα και να είναι αόρατες, ωστόσο, το μόνο σίγουρο για τις κάμερες ασφαλείας, είναι πως σήμερα αποτ...
 • Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό τη...
 • Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγο...
 • IP κάμερες

  IP κάμερες

  Ολοένα και περισσότερες συσκευές ασφαλείας συνδέονται στο internet με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παραβιάσεων και άρα η διαρροή προσωπικών δεδομένων.  Οι εν λόγω επιθέσεις, που ονομάζον...
 • Body Worn Cameras

  Body Worn Cameras

  Οι φορητές κάμερες (body κάμερες) είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να τοποθετούνται στον κορμό, στο κράνος, ακόμα και στα γυαλιά. Οι περισσότερες από αυτές τις κάμερες διαθέτουν streaming δυνατότ...
 • NOVA ALARM

  NOVA ALARM

  Το σύστημα ασφαλείας NOVA ALARM είναι ένα επαγγελματικό σύστημα συναγερμού, με περισσότερα από 13 έτη αξιόλογης παρουσίας στην ελληνική αγορά και διατίθεται αποκλειστικά από την KEEPER GROUP.  Ακο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Η επιλογή της κατάλληλης κάμερας για τον κατάλληλο χώρο είναι μια δύσκολη απόφαση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι τελικοί πελάτες, μιας και η αγορά σήμερα διαθέτει αμέτρητες συ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 4ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου του 2022 και η εταιρία παρουσίασε στο κοινό των integrators νέα προϊόντα, λογισμικά και πολλές ακόμα...
 • Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους  αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροπ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design