21/03/2018

Συνέντευξη με τον κύριο Κυριάκο Βουκάλη, ιδρυτή του 24ωρου Κ.Λ.Σ.Σ. Tecnohellas

Γράφτηκε από: Αργύρης Νομικός
Μετά την επιτυχημένη πορεία της KeeperHellas στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, ο κύριος Βουκάλης εν μέσω οικονομικής κρίσης πήρε το ρίσκο τo 2011 και ίδρυσε το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων της Tecnohellas. Γνωρίζοντας τον εν λόγω κλάδο εκ των έσω, ως εγκαταστάτης, επένδυσε σε μία εταιρία που βασικό στόχο έχει την καλή συνεργασία με τους εγκαταστάτες - συνεργάτες της και φυσικά...

Μετά την επιτυχημένη πορεία της KeeperHellas στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, ο κύριος Βουκάλης εν μέσω οικονομικής κρίσης πήρε το ρίσκο τo 2011 και ίδρυσε το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων της Tecnohellas. Γνωρίζοντας τον εν λόγω κλάδο εκ των έσω, ως εγκαταστάτης, επένδυσε σε μία εταιρία που βασικό στόχο έχει την καλή συνεργασία με τους εγκαταστάτες - συνεργάτες της και φυσικά με τους πελάτες - συνδρομητές και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα τον δικαιώνουν και με το παραπάνω.

Μέσα από την συνέντευξη αυτή θα μάθετε πώς το ''εφτάχρονο παιδί'' της ΚeeperHellas, η Tecnohellas, κατάφερε να ξεχωρίσει, να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εγκαταστάτες και τους συνδρομητές, αλλά και να πρωτοπορεί χάρη στον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που διαθέτει και στις ιδανικές συνεργασίες που δημιουργεί. Το 24 ώρες το 24ωρο για την Tecnohellas δεν είναι απλά ένα μότο, αλλά ο θεμέλιος λίθος της εταιρείας. Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα της Tecnohellas είναι ότι στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα και όχι μόνο στα αυτοματοποιημένα συστήματά της.

Κύριε Βουκάλη σαν ιδρυτής του 24ωρου κέντρου Tecnohellas θα θέλαμε να μας πείτε μερικά λόγια για τον σταθμό της.

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας στο κλαδικό περιοδικό σας και για την ευκαιρία που μου δίνεται να αναφερθώ σε μοναδικά πλεονεκτήματα που έχουμε σαν εταιρία.

Πριν αναφερθώ στο 24ωρο κέντρο της εταιρίας μας Tecnohellas, θα ήθελα να δηλώσω ότι, δεν θεωρώ 24ωρο κέντρο λήψης και διαβίβασης σημάτων συστημάτων ασφαλείας, όποιος έχει ένα διαχειριστικό πρόγραμμα που τρέχει σε ένα PC, εάν δεν διαθέτει:

  • υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού από UPS και γεννήτρια.
  • το απαραίτητο προσωπικό για την λειτουργία του, που είναι το ελάχιστο 6 άτομα.
  • και δύο ξεκάθαρα συμβόλαια. Ένα με τον συνεργαζόμενο εγκαταστάτη και ένα με τον πελάτη του εγκαταστάτη, τον ονομαζόμενο συνδρομητή.

Ειδικά το συμβόλαιο με το συνδρομητή θα πρέπει έχει ξεκάθαρους όρους, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι παροχές που θα του προσφέρουν, σύμφωνα με τα χρήματα που του ζητούν να πληρώσει. Το συμβόλαιο με τον συνδρομητή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τον εγκαταστάτη, γιατί αυτός προτείνει στον συνδρομητή το κάθε 24ωρο κέντρο.

Ανεξάρτητα τώρα εάν το δικό μας 24ωρο κέντρο, Tecnohellas, διαθέτει οπτική ίνα και είναι πιστοποιημένο με ISO9001 2015, για μένα δεν είναι αυτό που καταξιώνει ένα 24ωρο κέντρο. Η δέσμευση της εταιρίας, που έχει το 24ωρο κέντρο, με συμβόλαιο απέναντι στον συνδρομητή, καθώς και οι όροι του συμβολαίου, είναι αυτά που καταξιώνουν τον επαγγελματισμό του24ωρου κέντρου.

Η εταιρία μας δεσμεύεται με ένα ξεκάθαρο συμβόλαιο για το σύνολο των παροχών που προσφέρει στον συνδρομητή, όπου αναγράφονται αναλυτικά όλες οι παροχές που μπορεί να δώσει ένα κέντρο λήψης σημάτων.

Θα έλεγα ότι έχουμε αντιγράψει τις ασφαλιστικές εταιρίες όσον αφορά στις ασφάλειες αυτοκινήτων, όπου αναφέρουν επακριβώς τις παροχές που παρέχουν με το αντίστοιχο κόστος. Η μόνη διαφορά είναι ότι εμείς αναγράφουμε και προσφέρουμε το σύνολο των παροχών που μπορεί να δώσει ένα 24ωρο κέντρο. Γιατί, άλλο είναι πόσα σήματα μπορεί να υποστηρίξει ένα κέντρο, και άλλο για ποιά σήματα δεσμεύεται η κάθε εταιρία ότι θα ενημερώσει.

Η δέσμευση της κάθε εταιρίας με συμβόλαιο απέναντι στον συνδρομητή, είναι αυτό που υποχρεώνει κατά κάποιον τρόπο την κάθε εταιρία που διαθέτει 24ωρο κέντρο να επενδύσει στον εξοπλισμό, στον αριθμό και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

 

Τι είναι αυτό που σας έκανε το 2011 εν μέσω οικονομικής κρίσης να επενδύσετε στην δημιουργία ενός 24ωρου κέντρου;

Το 24ωρο κέντρο της Tecnohellas είναι προέκταση των υπηρεσιών που παρέχει η ''μαμά'' εταιρία, ΚeeperHellas, στους πελάτες, συνεργάτες και στους επαγγελματίες εγκαταστάτες.

Ξεκινώντας την χονδρική πώληση συστημάτων ασφαλείας η KEEPER, με αντιπροσώπευση διαφόρων εταιριών, θεωρήσαμε καθήκον μας να δημιουργήσουμε το 24ωρο κέντρο για την υποστήριξη τόσο των εγκαταστατών, όσο και των πελατών τους.

Πρωταρχικώς σκοπός δεν ήταν να δημιουργήσουμε μία ακόμα εταιρία με σκοπό το κέρδος, αλλά μία εταιρία με σκοπό να παρέχει διασφάλιση και ψυχική ηρεμία δια μέσω των παροχών - υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας εγκαταστάτες και προς τους συνδρομητές του κέντρου, πελάτες των εγκαταστατών.

Σαν εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας γνώριζα από πρώτο χέρι τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεται ένας επαγγελματίας εγκαταστάτης από ένα 24ωρο κέντρο.

Αυτά που εγώ σαν εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας ζητούσα από τις διάφορες εταιρίες με 24ωρα κέντρα που συνεργαζόμουν και δεν μου τα παρείχαν και που δεν τα παρέχουν δυστυχώς ακόμα και σήμερα στους συνεργάτες τους εγκαταστάτες. Σήμερα τα παρέχουμε εμείς με το κέντρο της εταιρίας μας,  Tecnohellas.

 

Τι ακριβώς εννοείτε; Θα μας αναλύσετε λίγο τι είναι αυτά που εσείς παρέχετε;

α) Είναι η μελλοντική οικονομική εξασφάλιση του συνεργάτη μας εγκαταστάτη και της οικογένειας του με τον όρο 10 όπου αναφέρει: Οι συνδρομητές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εγκαταστάτη και είναι στη δικαιοδοσία του να τους μεταφέρει σε άλλο κέντρο ή και να τους μεταβιβάσει σε άλλον εγκαταστάτη. Σε περίπτωση δε θανάτου μεταβιβάζονται στους κληρονόμους του.

β) Με τον όρο 11 δεσμευόμαστε απέναντι στον εγκαταστάτη για την συνεργασία μας: Η σχέση της Εταιρίας με τον Συνδρομητή είναι απλά και μόνο η ενημέρωσή του όπως περιληπτικά αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταξύ Εταιρίας και Συνδρομητή. Για τυχόν εμπορική συναλλαγή μεταξύ Εταιρίας και Συνδρομητή, χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση του εγκαταστάτη προς την Εταιρία, ο Εγκαταστάτης έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει διαφυγόντα κέρδη από την Εταιρία.

γ)Με τον όρο 8 του συμβολαίου, όπου προβάλουμε την επιχείρηση που εγκατέστησε το σύστημα ασφαλείας ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά στον συνδρομητή ότι η υποχρέωση μας είναι η ενημέρωση του για την λειτουργία του συστήματός ασφαλείας του και δεν προβαλλόμαστε καθόλου ως επιχείρηση με εξειδικευμένους τεχνικούς. Συγκεκριμένα ο όρος 8 αναφέρει: Η εταιρία είναι υποχρεωμένη στο παραστατικό που αποστέλλει στον συνδρομητή, να αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία της εγκαταστάτριας εταιρίας.

 

Ως προς τις παροχές προς τους συνδρομητές, τι παραπάνω προσφέρεται;

Με μία λέξη τα πάντα. Αναλυτικά, εξαιρώντας τους δέκτες της Technoalarm, που υποστηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τα συστήματα ασφαλείας Technoalarm που διαθέτει αποκλειστικά η ΚeeperHellas  στην ελληνική αγορά, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό στον εξοπλισμό μας, ώστε να ισχυριστούμε ότι λαμβάνουμε και υποστηρίζουμε κάτι παραπάνω από τα άλλα κέντρα.

Η βασική διαφορά μας είναι η δέσμευσή μας με συμβόλαιο προς τον συνδρομητή μας, πελάτη του εγκαταστάτη, ότι ενεργούμε ενημερωτικά προς τον κάθε αρμόδιο για όλα τα σήματα που έχουν να κάνουν 1) για την δυσλειτουργία του συστήματος ασφαλείας 2) για την δυσλειτουργία της επικοινωνίας 3) για την ασφάλεια των προσώπων εντός του χώρου 4) για την παραβίαση του χώρου, αλλά και 5) για την κατάσταση του χώρου, εφόσον έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλοι αισθητήρες. Δυστυχώς, υπάρχουν εταιρίες που δεν παρέχουν συμβόλαιο στον συνδρομητή. Χωρίς συμβόλαιο κοροϊδεύουν τους συνδρομητές, αφού δεν δεσμεύονται για τις παροχές που υπόσχονται, σε αντάλλαγμα με τα χρήματα που εισπράττουν.

Καλύπτονται δηλαδή νομικά εάν δεν εξυπηρετήσουν κάποιο σήμα με οποιαδήποτε συνέπεια. Η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά τους έχει ως αποτέλεσμα την δυσφήμιση των παροχών που προσφέρουν τα επαγγελματικά 24ωρα κέντρα.

Για εμένα, τα 24ωρα κέντρα ως Ι.Ε.Π.Υ.Α. δεν θα έπρεπε να διαφέρουν από τις ασφαλιστικές εταιρίες, όσον αφορά στον τρόπο λειτουργία τους. Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρουσιάζουν στον πελάτης τους όλες τις παροχές που μπορούν να του δώσουν και αυτός με την βοήθεια του ασφαλιστή, επιλέγει αυτές που θέλει με το αντίστοιχο κόστος και φυσικά αναγράφονται στο συμβόλαιο.

Πάντα δε με βάση το συμβόλαιο, η επικοινωνία του χειριστή προς ενημέρωση των υπευθύνων, γίνεται πάντα και μόνον με τηλεφωνική επικοινωνία και όχι με την αβέβαιη μορφή τύπου SMS ή email.

Σκοπός είναι ο εγκαταστάτης, προβάλλοντας τους λόγους που προτείνει στον πελάτη του το κέντρο της Techohellas, να αναδείξει την υπευθυνότητά του, και να συνδράμουμε στο να κερδίσει τον υποψήφιο πελάτη του.

Τόσο οι όροι του συμβολαίου με τον συνεργάτη μας εγκαταστάτη, όσο και όροι του συμβολαίου με τον συνδρομητή – πελάτη του εγκαταστάτη μας κάνει να ξεχωρίζουμε από κάθε άλλο 24ωρο κέντρο λήψης και διαχείρισης σημάτων.

 

Οι δέκτες της Technoalarm τι διαφορετικό έχουν από άλλους δέκτες;

Οι δέκτες της Technoalarm έχουν κατασκευαστεί από την κατασκευάστρια εταιρία των συστημάτων ασφαλείας Technoalarm. Έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να προσφέρουν περισσότερη ασφάλειαμέσω της ενημέρωσης, τόσο στον διαχειριστή του συστήματος, όσο και στον επαγγελματία εγκαταστάτη, λόγω της ιδιαιτερότητας των συστημάτων ασφαλείας Technoalarm, έναντι όλων των άλλων της αγοράς.

Τα συστήματα ασφαλείας της Technoalarm είναι τα μοναδικά που στέλνουν περισσότερα σήματα και με πλήρη ανάλυση όσον αφορά λειτουργικά προβλήματα τόσο της κεντρικής μονάδας, όσο και τον περιφερειακών που απαιτούνται σε ένα πλήρες σύστημα ασφαλείας. Ενημερωτικά και όχι αναλυτικά, σήματα που μπορεί να τα λάβει μόνο ο δέκτης της Technoalarm, ακόμα και όταν το σύστημα δεν είναι οπλισμένο, είναι:

α) Πρόβλημα που αφορά την εξωτερική σειρήνα με αναφορά, για πεσμένη μπαταρία σειρήνας, καμένο μεγάφωνο, καμένη ενδεικτική λυχνία, πρόβλημα στην καλωδίωση, πρόβλημα στην τροφοδοσία της από τον πίνακα κ.τ.λ.

β) Λειτουργικό πρόβλημα σε όλους τους ανιχνευτές είτε πρόκειται για ραντάρ εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου είτε για εξωτερικές υπέρυθρες δέσμες ή μικροκυματικούς ανιχνευτές. Λαμβάνονται, επίσης, σήματα που αναδεικνύουν προβλήματα, όπως στην καλωδίωση του ανιχνευτή, στο ρεύμα τροφοδοσίας του, τυχόν μειωμένη κάλυψη λόγω βλάβης στο τμήμα του υπερύθρου ή στο μικροκύμα και γενικά σε κάθε προσπάθεια δολιοφθοράς.

γ) Ενημέρωση επίσης σε κάθε λειτουργικό πρόβλημα που μπορεί να έχει κάθε επέκταση που απαρτίζει το σύστημα ασφαλείας.

Με εκπλήσσουν ευχάριστα όλα αυτά που μας αναφέρατε. Έχετε να μας πείτε και κάτι άλλο μοναδικό;

Βεβαίως α) Θα ήταν παράληψης να μην αναφερθώ στο ότι, στο στάδιο της δημιουργίας του 24ωρου κέντρου της εταιρίας μας Techohellas, υλοποιήθηκε εργασία που έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ότι διευθύνεται από Μηχανολόγο Μηχανικό του Ε.Μ.Π.

Και β) για την επιλογή του τηλεφωνικού αριθμού, όπου εκφράζει τον χρόνο λειτουργίας του 24ωρου κέντρου. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι ο: 210 24 12 365 όπου 210 το πρόθεμα του ΟΤΕ, 24 οι ώρες λειτουργίας, 12 οι μήνες του έτους, 365 οι μέρες του χρόνου.

INFO
  • Tecnohellas
  • Ανθυπολοχαγού Ρεγκούκου 3, 111 45 Αθήνα
  • τηλ: 210-2412365, 6941-511135 | fax: 210-8547719
  • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | site: www.tecnohellas.gr

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.