19/05/2021

Εγκρίθηκε η άδεια Ραδιοτεχνικού Β΄ μέσω ΙΕΚ

Γράφτηκε από: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων εγκρίθηκε η άδεια του Τεχνικού ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων από τα ΙΕΚ. Έτσι, για πρώτη φορά στην χώρα μας ένας απόφοιτος των ΙΕΚ, μπορεί να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Β’.

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων εγκρίθηκε η άδεια του Τεχνικού ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων από τα ΙΕΚ. Έτσι, για πρώτη φορά στην χώρα μας ένας απόφοιτος των ΙΕΚ, μπορεί να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνικού Β’.

Τις τελευταίες δεκαετίες συντελείται αλματώδης πρόοδος στην τεχνολογία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον καταναλωτικό τομέα. Η εξάπλωση της καλωδιακής τηλεόρασης, η καθιέρωση της δορυφορικής τηλεόρασης, η εξέλιξη της ψηφιακής τηλεόρασης σε συνδυασμό με την εξάπλωση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από τα κανάλια, η ΗDTV (High Definition TV), το ψηφιακό και ευρυζωνικό ραδιόφωνο, ο πολυκάναλος ήχος έχουν συντελέσει στο να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας για τεχνικούς ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων είναι ο εργαζόμενος που εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, μικροεπισκευών και συντήρησης ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και των περιφερειακών τους, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

Για τον σκοπό αυτόν:

- Καταγράφει και αναλύει τις ανάγκες αναφορικά με τις ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτροακουστικές συσκευές και εγκαταστάσεις.

- Εγκαθιστά, επισκευάζει μικροβλάβες και συντηρεί τα συστήματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Ορισμός και περιγραφή ειδικότητας

Ορισμός: Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων είναι ο τεχνικός που εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, μικροεπισκευών και συντήρησης ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και των περιφερειακών τους, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

Ο τεχνικός αυτός εφαρμόζει τις ειδικευμένες γνώσεις και ικανότητές του για την εγκατάσταση, μικροεπισκευή και συντήρηση σε εύρυθμη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων και συσκευών, όπως τηλεοράσεων, τηλεοράσεων υγρών κρυστάλλων και πλάσματος, συστημάτων ήχου, εγκαταστάσεων ήχου και εικόνας, εγκαταστάσεων κεραιών, συστημάτων ήχου και εικόνας σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε εταιρείες και στούντιο παραγωγής.

Ειδικά, ως ηλεκτρονικός στη ραδιοφωνία ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ. Ο ορισμός προκύπτει από τη ΣΣΕ της 13ης Απριλίου 2009 που κατάρτισε η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΠΚ 18/13-4-2009), η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ’ αριθμ. 19736/1574/11-6-2009 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1208/Β/19-6-2009) και επεκτάθηκε η ισχύς της σε ολόκληρη την Επικράτεια με την υπ’ αριθμ. 21274 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1965/Β/10-9-2009).

Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του για να επικοινωνήσει πληροφορίες και να υποστηρίξει τόσο τον επαγγελματικό όσο και τον οικιακό χρήστη.

 

Αρμοδιότητες/καθήκοντα

O τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:

- Εγκαθιστά τα απαιτούμενα επαγγελματικά ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα/εγκαταστάσεις για την κάλυψη επαγγελματικών χώρων.

- Εγκαθιστά τα απαιτούμενα ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα για οικιακή χρήση.

- Εγκαθιστά τα απαιτούμενα ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτροακουστικά συστήματα για την κάλυψη συναυλιών και εκδηλώσεων.

- Πραγματοποιεί ελέγχους για τη σωστή σύνδεση των συστημάτων/διατάξεων.

- Ελέγχει την ορθή σύνδεση των εγκαταστάσεων/συστημάτων και τη σωστή κάλυψη του χώρου.

- Πραγματοποιεί την προγραμματισμένη συντήρηση των ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.

- Επισκευάζει μικροβλάβες οικιακών και επαγγελματικών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.

- Ενημερώνει τους χρήστες επαγγελματικών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των συστημάτων.

- Υποστηρίζει τους χρήστες ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.

- Ενημερώνει τους χρήστες οικιακών ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συστημάτων/εγκαταστάσεων.

Με την απόκτηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (για την Κατηγορία Β, ως Τεχνικός), μπορεί να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα:

- Εγκαθιστά, συντηρεί και παρακολουθεί συστήματα ασφαλείας και συναγερμού (πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο) και ενημερώνει τους χρήστες για τη λειτουργία τους.

- Επισκευάζει μικροβλάβες των συστημάτων ασφαλείας.

- Εκπονεί μελέτες συστημάτων ασφαλείας.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.