Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
28 Μαρτίου 2024 22:14

Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

Γράφει: Παναγιώτης Αποστολόπουλος
anoigma 1 8c3e78cd

Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μία ακόμα φορά η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση βίντεο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς άλλο ένα συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά μία τεχνολογία που επαναπροσδιορίζει τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα πρότυπα απόδοσης, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει ο εν λόγω κλάδος.

1 6

Ένας δυναμικός και πολύπλευρος τομέας είναι αυτός της κατασκευής, όπου αναζητά συνεχώς καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης βίντεο, που επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, έχουν αναδειχθεί ως κινητήριος μοχλός στον εν λόγω κλάδο.

Τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη παρέχουν στους χειριστές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και τους πιθανούς κινδύνους. Η ανάλυση βίντεο, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια, εξορθολογίζει τις λειτουργίες και τελικώς, οδηγεί τους αρμόδιους ενός έργου σε πιο ακριβείς και επιτυχημένες κατασκευές. Καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος εξελίσσεται, ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης βίντεο είναι έτοιμος να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωσή του.

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στις κατασκευές: Από την προγνωστική ανάλυση (predictive analytics) έως την αξιολόγηση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην προώθηση της καινοτομίας και στη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων αποδεικνύεται κομβικός για μία ακόμα φορά.

2 7

Τα εργοτάξια αλλάζουν διαρκώς και ως εκ τούτου παρουσιάζουν ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα πρέπει να αντιμετωπίσει την αλλαγή της διάταξης, του προσωπικού και την εισαγωγή διαφορετικών υλικών και μηχανημάτων / εξοπλισμού εντός του προστατευόμενου χώρου. Αυτοί οι παράγοντες απαιτούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι μόνο ισχυρές αλλά έξυπνες και εξαιρετικά προσαρμόσιμες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περίμετρο ενός εργοταξίου.

Έτσι, η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα οι κάμερες, με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη σε δυναμικά κατασκευαστικά περιβάλλοντα, θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν. Τα εμπόδια περιλαμβάνουν την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση ατυχημάτων, την ανίχνευση αλλαγής ή αφαίρεσης του εξοπλισμού από τον εκάστοτε χώρο και την αναπροσαρμογή των διαθέσιμων αλγορίθμων ανάλογα με τις ανάγκες.

3 5

Το τελευταίο είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς τα συστήματα πρέπει να μαθαίνουν και να εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο, προσαρμόζοντας τους νέους κινδύνους και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Όλα αυτά, καλώς ή κακώς, χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Τα λεγόμενα predictive analytics και γενικότερα οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός μας (κάμερες) αναγνωρίζει με ακρίβεια και ανταποκρίνεται στις δυναμικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα εργοτάξιο.

Σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, η ακρίβεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα λάθη στην έγκαιρη ανίχνευση και τον εντοπισμό, μπορεί να αποβούν καταστρεπτικά, οδηγώντας σε σοβαρές παραβιάσεις ασφάλειας ή περιττές διακοπές εργασίας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ολοκλήρωση του έργου. Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο, τη στιγμή που τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζονται τεράστιο όγκο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων πληροφοριών;

Πρόκειται για άλλη μία σημαντική πρόκληση. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το απόρρητο των εργαζομένων και όσων κινούνται στον χώρο. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε την υιοθέτηση των εν λόγω συστημάτων.

4 3

Προσαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη για διαφορετικούς τύπους έργου: Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις κατασκευές ποικίλλει ανάλογα με το έργο που πρέπει να βγει εις πέρας. Στην κατασκευή κατοικιών, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επικεντρωθεί στην παρακολούθηση συγκεκριμένων σημείων εισόδου / εξόδου.

Σε εμπορικές κατασκευές, οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Αυτοί οι μεγαλύτεροι χώροι, συχνά γεμάτοι με δραστηριότητα και πολλαπλά σημεία πρόσβασης, απαιτούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ικανές να διαχειρίζονται το πλήθος, να επιβλέπουν περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με πολύπλοκα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο ρόλος της μηχανικής μάθησης και οι καινοτομίες στην κατασκευή: Η μηχανική μάθηση βρίσκεται στον πυρήνα της αποτελεσματικότητας της τεχνητής νοημοσύνης στην κατασκευή. Αυτά τα συστήματα τροφοδοτούνται από τεράστια σύνολα δεδομένων, επιτρέποντάς τους να βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητές τους. Αυτή η ικανότητα μάθησης και προσαρμογής είναι αυτό που κάνει την τεχνητή νοημοσύνη όχι απλώς ένα εργαλείο, αλλά έναν ευέλικτο σύμμαχο στην ασφάλεια των κατασκευών.

Αυτές λοιπόν οι συσκευές, που προσαρμόζονται γρήγορα και μαθαίνουν μέσα σε λίγο χρόνο, είναι ιδανικές για τους σκοπούς αυτούς. Χρησιμοποιώντας ΑΙ εξοπλισμό, μειώνουμε δραστικά τον χρόνο και τους απαιτούμενους πόρους σε μία εγκατάσταση. Με την επεξεργασία δεδομένων απευθείας στον χώρο, ελαχιστοποιούμε τον λανθάνοντα χρόνο, επιτρέποντας την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Τέλος, για να επανέλθουμε στο θέμα των προσωπικών δεδομένων, ο κλάδος φαίνεται πως έχει υιοθετήσει και αυστηρά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου. Βήματα, όπως η επιβολή αυστηρών ελέγχων πρόσβασης και η κρυπτογράφηση στη μετάδοση δεδομένων, είναι μονόδρομος. Αυτές οι πρακτικές διασφαλίζουν πως παρότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν βασικά δεδομένα για την ασφάλεια του χώρου, τηρούν επίσης τα πρότυπα απορρήτου και συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο.

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στις κατασκευές: Κοιτάζοντας το μέλλον, οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην κατασκευή είναι τεράστιες. Από προηγμένες αναλύσεις πρόβλεψης έως παρακολούθηση που βασίζεται σε drone και αυτοματοποιημένα μηχανήματα, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Αυτές οι εξελίξεις που βιώνει ο κλάδος υπόσχονται όχι μόνο βελτιωμένη ασφάλεια και λειτουργική απόδοση, αλλά και μια στροφή προς πιο βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές κατασκευαστικές πρακτικές.

Ο κλάδος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όπου η ενοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με τα συστήματα ασφαλείας πρόκειται να γίνει ακόμα πιο έντονη. Αυτή η ενοποίηση, ωστόσο, δεν γίνεται χωρίς προκλήσεις. Η διατήρηση της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της τεχνολογικής προόδου και των ανησυχιών περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής παραμένει κορυφαία προτεραιότητα.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...