Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 11
DIGITAL TV 187
ilka aggelia
24 Σεπτεμβρίου 2023 09:24

Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

Συγκρίνουμε τις παραδοσιακές κάμερες με τις ANPR

Γράφει: Χρίστος Κρανάκης
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2023%2F09%2Fanoigma 6

 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα συνηγορούν πως η διαδικασία αναγνώρισης περνάει σε επόμενο στάδιο. Πλέον, η επιλογή του ιδανικού συστήματος αναγνώρισης οχημάτων  συνιστά μια  εκθετικά πιο σύνθετη διαδικασία από ότι πριν λίγο καιρό.

Το μεγαλύτερο δίλλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες τεχνικοί σε χώρους στάθμευσης εστιάζεται στο εάν θα επιλέξουν μία εξειδικευμένη κάμερα ANPR ή αν θα αρκεστούν σε μία παραδοσιακή κάμερα ασφαλείας, που καταγράφει πλάνα βίντεο τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται σε έναν κεντρικό σταθμό (server-based ANPR). Μέσα από αναλύσεις ειδικών του κλάδου βρίσκουμε τις βασικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο επιλογών, η κατανόηση των οποίων είναι ουσιαστική για τη σωστή λήψη αποφάσεων.

1 6

Με με τον όρο ANPR (Automatic Number Plate Recognition) εννοούμε τις εξειδικευμένες κάμερες και λογισμικά που «διαβάζουν» και αποθηκεύουν τον αριθμό κυκλοφορίας οχημάτων σε μία βάση δεδομένων, δημιουργώντας τα ανάλογα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται, ταξινομούνται και διασταυρώνονται είτε αυτόματα (από το ίδιο το λογισμικό), είτε από τον χειριστή του εν λόγω συστήματος, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η τεχνολογία ANPR, λειτουργεί μέσω της «οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων». Δηλαδή, μέσω της μετατροπής του απεικονιζόμενου αριθμού πινακίδας ενός οχήματος  σε κωδικοποιημένο κείμενο. Γενικά, οι κάμερες ANPR μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα, αφού πολλές από αυτές ενσωματώνουν το δικό τους λογισμικό, είτε να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Στην αγορά σήμερα θα συναντήσουμε κάμερες ANPR που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για την εκτέλεση αυτής της μοναδικής εργασίας (αναγνώριση πινακίδας) και δεν παρέχουν την επεξεργασία επιπρόσθετων δεδομένων. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο απλές κάμερες που μπορούν να δεχτούν add-on λογισμικά τεχνολογίας ANPR, που μέσω αυτής της προσθήκης μπορούν να αναγνωρίσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων. Παρακάτω περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες των εκατέρωθεν επιλογών στις βασικές κατηγορίες.

Κόστος

Γενικά, το συνολικό κόστος των εξειδικευμένων καμερών ANPR είναι σαφώς υψηλότερο από ότι αυτό των παραδοσιακών καμερών. Παρόλα αυτά, το κόστος ιδιοκτησίας τους είναι συχνά χαμηλότερο, καθώς δεν περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες χρεώσεις για την άδεια χρήσης λογισμικού και δεν απαιτείται η ρύθμιση ενός server.

Φυσικά, για τις «κλασικές» κάμερες ή τις κάμερες με add-on λειτουργίες ANPR τα δεδομένα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Παρότι το κόστος αγοράς αναμένεται χαμηλότερο, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας πιθανότατα θα καταλήξει υψηλότερο, αφού για την επεξεργασία του βίντεο θα χρειαστούν αρκετές εργατοώρες.

2 6

Τεχνολογία

Αναφορικά με τις τεχνολογικές τους  διαφορές, οι κάμερες ANPR έχουν ένα αποκλειστικό καθήκον: την καταγραφή των αριθμών κυκλοφορίας. Το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι κάμερες ANPR έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση αυτής της μοναδικής εργασίας και δεν παρέχει την επεξεργασία επιπρόσθετων δεδομένων.

Εν αντιθέσει, μια τυπική CCTV κάμερα, προκειμένου να «διαβάσει» αριθμούς κυκλοφορίας, πρέπει πρώτα να καταγράψει εικόνες και βίντεο οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που επιβραδύνει τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, όπως θα διαβάσουμε παρακάτω.

Ευκρίνεια εικόνας

Όπως προαναφέρθηκε, οι κάμερες ANPR εξειδικεύονται στο να καταγράφουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων. Συνεπώς, παρέχουν την δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες. Ενδεικτικά, οι κάμερες ANPR προσφέρουν το πλεονέκτημα ευκρινούς καταγραφής κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε συνθήκες έντονης ομίχλης και της κίνησης με υψηλές ταχύτητες.  

Από την άλλη, οι τυπικές κάμερες, υστερούν σε θέματα ευκρίνειας όταν καταγράφουν σε συνθήκες δυσμενών καιρικών συνθηκών, κακής αντανάκλασης και υψηλής ταχύτητας των αυτοκινήτων. Σε γενικές γραμμές, η απόδοση των ANPR καμερών μπορεί να είναι έως και 95% καλύτερη.

3 4

Επεξεργασία δεδομένων

Αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων και το χρόνο που απαιτείται, στις κάμερες ANPR η επεξεργασία του βίντεο πραγματοποιείται τοπικά και μόνο τα αλφαριθμητικά δεδομένα αποστέλλονται στο κέντρο διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αποτύπωμα του χρήστη στο δίκτυο, ενώ βελτιώνεται και η ευκρίνεια της εικόνας. Όσον αφορά τις κάμερες με προσθήκη ANPR, ο χρόνος επεξεργασίας αυξάνεται και η ευκρίνεια δυνητικά «μειώνεται», καθώς υποβάλλεται σε επεξεργασία μεγαλύτερος όγκος δεδομένων.

Η τεχνολογία αυτόματης αναγνώριση πινακίδων (ANPR) εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Μεταξύ των πιο σημαντικών αλλαγών που έχει βιώσει η εν λόγω τεχνολογία είναι η μετάβαση από τις συσκευές κλειστού τύπου, σε πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού, που επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση με κάμερες παρακολούθησης και άλλα προϊόντα ασφάλειας. Η νέα τεχνολογία παρέχει εξαιρετικά προηγμένες δυνατότητες σε συνδυασμό με τη τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη τεχνολογία Deep Learning, προσφέροντας μία πιο ολοκληρωμένη και ακριβή ανάλυση δεδομένων.

Εκτός από την ανάγνωση των πινακίδων κυκλοφορίας, οι ANPR κάμερες μπορούν να προσφέρουν και άλλες επιπρόσθετες λειτουργίες όπως, ανίχνευση συμπεριφοράς οδηγού, ανίχνευση ζώνης, κράνους κ.λπ. Έτσι, χάρις αυτές τις λειτουργίες οι πρωτοποριακές αυτές συσκευές έχουν μετατραπεί σε κάμερες πολλαπλών λειτουργιών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και φυσικά το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Επίσης, η ανίχνευση επικίνδυνης οδήγησης, η οποία μπορεί να δείξει εάν ένα όχημα οδηγεί μεταξύ δύο λωρίδων κυκλοφορίας, είναι ακόμα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που προστέθηκε στις ANPR κάμερες.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report Cyprus, 12
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος 12 του Security Report Cyprus θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σ...
INIM Previdia UltraVox
Τα μοντέλα της σειράς πινάκων ελέγχου πυρκαγιάς Previdia Ultra Vox ενσωματώνουν λειτουργίες φωνητικής εκκένωσης / αναγγελίας κινδύνου και ανακοινώσεων, καθώς και τεχνολογίες πυρανίχνευσης. Όλα σε ...
Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security
Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;
Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
Τα 20 κορυφαία Υβριδικά συστήματα συναγερμού της αγοράς
Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
Wi-Fi Sensing
Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων
 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
Video Analytics: 2 διαφορετικές προσεγγίσεις
Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...