08/12/2020

€150 εκατ. για στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο έχει τη μορφή συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ύψους έως €150 εκατ., εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το νέο μέσο εξήγγειλαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) στη διάρκεια του Web Summit της Λισαβόνας.
Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο έχει τη μορφή συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ύψους έως €150 εκατ., εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το νέο μέσο εξήγγειλαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) στη διάρκεια του Web Summit της Λισαβόνας.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο απευθύνεται, κυρίως, σε εταιρείες σε αρχικό στάδιο και σε στάδιο ανάπτυξης. Θα επενδύει δε στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων εφαρμογών και τεχνολογιών ΤΝ, που συμπληρώνουν άμεσα το οικοσύστημα, όπως είναι το Blockchain, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η ρομποτική.

Σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσδοκά ότι θα στηρίξει περί τις 20-30 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα στην Ε.Ε. και στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος “Ορίζων 2020” και αναμένεται να διατεθούν κατά την επόμενη τετραετία.

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης της Ευρώπης έχει σημαντικό κενό χρηματοδότησης, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Η νέα πρωτοβουλία σκοπεύει να καλύψει αυτό το κενό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική κινητήρια δύναμη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η εκτιμώμενη αύξηση της παραγωγικότητας, που θα επιφέρει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2035, μπορεί να είναι της τάξης του 11% έως και 37% (European Parliament Think Tank 2020).

Συνεπενδυτική διευκόλυνση

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική για στήριξη προς το ευρωπαϊκό οικοσύστημα της ΤΝ και στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική της Επιτροπής. Συμπληρώνει δε και αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ στον τομέα αυτό, μέσω του υφιστάμενου πιλοτικού προγράμματος για την ΤΝ και τις αλυσίδες συστοιχιών, ύψους €100 εκατ. στο πλαίσιο του InnovFin Equity.

Επίσης, συμπληρώνει τις ενέργειες άμεσης χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου. “Θεσπίζουμε ένα πλαίσιο για να αξιοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη μέσω ξεκάθαρων και προβλέψιμων κανόνων. Η συνεπενδυτική διευκόλυνση, που εξαγγέλθηκε, θα παράσχει επιπλέον στήριξη στις εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην Ε.Ε. χάρη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ”, σχολίασε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν.

“Το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιο. Εάν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και να διαμορφώσει τις συνθήκες ανάπτυξης και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, πρέπει να αγκαλιάσει την ΤΝ και να ηγηθεί της ανάπτυξης της”, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κυρία Teresa Czerwińska.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕ, Alain Godard, από την πλευρά του, τόνισε: “Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα βασικό συστατικό μιας τεχνολογικής επανάστασης, που ήδη βιώνουμε. Υπάρχει ισχυρή ζήτηση στην αγορά για από κοινού επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα”. 

Πηγή: http://www.sepe.gr/

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.