DIABASTE DWREAN SEC CYP 06
DIGITAL TV 173
8 Ιουνίου 2021 21:07

Ανάλυση και Διαχείριση του Κινδύνου

Περιστατικό – Κρίση – Καταστροφή

Γράφει: Σταύρος Ιωακείμ, MSc Security & Risk Management SPS Private Security Services
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F61f16de04f4e29bdcb785639cbafee44 XL

Αρχικά να αναφέρω ότι το παρόν άρθρο δεν έχει σκοπό να κρίνει τους χειρισμούς κανενός κράτους, αλλά ούτε να εκφράσει απόψεις που αφορούν ειδικούς, και στην προκειμένη περίπτωση αφορά τους επαγγελματίες σε όλο το φάσμα της υγείας. Σκοπός του άρθρου είναι να ρίξει φως, από μια άλλη οπτική γωνιά, στο αναπάντεχο γεγονός που βιώνει…

Αρχικά να αναφέρω ότι το παρόν άρθρο δεν έχει σκοπό να κρίνει τους χειρισμούς κανενός κράτους, αλλά ούτε να εκφράσει απόψεις που αφορούν ειδικούς, και στην προκειμένη περίπτωση αφορά τους επαγγελματίες σε όλο το φάσμα της υγείας. Σκοπός του άρθρου είναι να ρίξει φως, από μια άλλη οπτική γωνιά, στο αναπάντεχο γεγονός που βιώνει πάνω από ένα χρόνο, ολόκληρος ο πλανήτης. Η οπτική γωνία  από την οποία θα δούμε το συγκεκριμένο περιστατικό, αφορά την ανάλυση και τη διαχείριση του κίνδυνου και το τρίπτυχο Περιστατικό – Κρίση – Καταστροφή.

Αρχικά πρέπει να έχουμε την κουλτούρα για να αποδεχθούμε ότι ένα αναπάντεχο γεγονός μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αυτό  ακριβώς συνέβηκε.

Ένα γεγονός που ξεκίνησε από πολύ μακριά, ένα γεγονός  που έχει σχέση με καθαρά θέματα υγείας και όχι ασφάλειας (security). Στο χώρο της ασφάλειας όλοι γνωρίζουμε ότι για διάφορα αναπάντεχα γεγονότα  ή αν θέλετε για διάφορα σενάρια, εκπονούνται σχέδια δράσης έκτακτης ανάγκης, εκπαιδεύεται το προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα/ επηρεαζόμενα μέρη, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα εν λόγω σχέδια. Αν και εφόσον το  αναπάντεχο γεγονός (σενάριο) εκδηλωθεί, τότε απλά μπαίνουν σε εφαρμογή τα συγκεκριμένα σχέδια δράσης.

Το αναπάντεχο περιστατικό/ γεγονός ενδέχεται να μην τύχει της σωστής αντιμετώπισης / διαχείρισης γιατί ενδεχομένως δεν έγινε εκ των προτέρων η σωστή εκτίμηση επικινδυνότητας μέσα από την οποία θα έπρεπε να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι απειλές και τα τρωτά σημεία, και αποτέλεσμα αυτού δεν εφαρμόστηκαν μέτρα προστασίας για τη μείωση του παράγοντα απειλής ή/και τη μείωση  των αδύνατων / τρωτών σημείων. Ουσιαστικά δεν έγιναν προληπτικές ενέργειες για να μειωθεί η πιθανότητα το περιστατικό να εκδηλωθεί σε γεγονός.

Επιπρόσθετα, η διαχείριση του περιστατικού μπορεί να μην τύχει της σωστής αντιμετώπισης/ διαχείρισης γιατί ενδεχομένως, στα πλαίσια της εκτίμησης επικινδυνότητας, δεν καθορίστηκαν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις, αν τελικά το περιστατικό εκδηλωθεί και δε λήφθηκαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε αυτές οι επιπτώσεις να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Η μη ορθή διαχείριση του περιστατικού για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα οδηγήσει κλιμακωτά σε κρίση. Τότε καλούμαστε να διαχειριστούμε μια κρίση. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας κρίσης είναι ότι δεν υπάρχουν έτοιμα σχέδια δράσης. Μια κρίση μπορεί να είναι πολυεπίπεδη, να μεταφερθεί δηλαδή σε διαφορετικούς τομείς. Σήμερα βλέπουμε ότι η κρίση από τον COVID-19, από τον τομέα καθαρά της υγείας, μεταφέρθηκε στους διάφορους τομείς της μάκρο και μίκρο οικονομίας, στην κοινωνία, στην παιδεία, και ακόμη περισσότερο, στην ασφάλεια ενός κράτους (σώματα ασφαλείας), στις διπλωματικές σχέσεις κρατών και ίσως μετά την κορονοϊου εποχή, σε πολιτικές κρίσης εντός των κρατών.

Η διαχείριση της κρίσης θα πρέπει να είναι αποτελεσματική γιατί αν δεν είναι, το επόμενο στάδιο είναι η καταστροφή. Η διαχείριση της κρίσης έχει δυο πυλώνες. Τον επιχειρησιακό και τον επικοινωνιακό. Για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και οι δυο πυλώνες είναι εξίσου σημαντικοί. 

Το άρθρο δεν θα καταπιαστεί με τον επικοινωνιακό πυλώνα γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλων ειδικών επί του θέματος αλλά με το επιχειρησιακό κομμάτι της διαχείρισης κρίσης.

Η κρίση όπως αναφέρθηκε προηγουμένως μπορεί να είναι πολυεπίπεδη (σε διαφορετικούς τομείς) γι’ αυτό πρέπει να συσταθεί αμέσως ένας μηχανισμός που συνεχώς θα αναλύει τα δεδομένα της στιγμής σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, θα αξιολογεί την κατάσταση, θα λαμβάνει μέτρα  τα οποία θα πρέπει σε συνεχή βάση να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα τους και να προχωρά ανάλογα σε διορθωτικά μέτρα. Οι δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να επαναλαμβάνονται συνεχώς  σε καθημερινή βάση χωρίς εφησυχασμό και ολιγωρία.

Οι όποιες αποφάσεις βασισμένες στα παραπάνω, πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και να εφαρμόζονται επίσης γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι δυναμικές και στοχευμένες γιατί μόνο έτσι, αφού ήταν αδύνατη η εκ των προτέρων αξιολόγηση των τρωτών σημείων, των απειλών και των επιπτώσεων, θα μπορέσει να γίνεται η διαχείριση των τριών αυτών παραγόντων, σε καθημερινή βάση. Πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτό ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να αλλάζουν ή να διαφοροποιούνται ανάλογα, με την έκβαση της κρίσης σε όλα τα επίπεδα και τομείς.

Οι αποφάσεις επίσης δεν είναι κατά ανάγκη να λαμβάνονται από ειδικούς, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να συνδέονται με την κουλτούρα του λαού που βιώνει την κρίση, τον κοινωνικό ιστό, τις αρχές και τις αξίες του λαού και τα δεδομένα τις οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων δεν εξαρτάται από αυτούς που τις λαμβάνουν, αλλά πρωτίστως από αυτούς που καλούνται να τις εφαρμόσουν, οι πολίτες. Το τίμημα, αν οδηγηθούμε από την κρίση στην καταστροφή, θα είναι μεγάλο και θα το πληρώσουν πρωτίστως οι πολίτες του κάθε κράτους.

Αν η κρίση δεν τύχει της ορθής διαχείρισης είτε γιατί οι  αποφάσεις δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, είτε γιατί αυτοί που καλούνται να τις εφαρμόσουν αδιαφορήσουν ή και τα δυο, τότε αναπόφευκτα θα οδηγηθούμε στην καταστροφή.

Για το γεγονότος που βιώνει σήμερα ο πλανήτης, το τρίπτυχο Περιστατικό – Κρίση – Καταστροφή  δεν ίσχυσε για το λόγο ότι το πρώτο στοιχείο, το περιστατικό, ήταν μια ασύμμετρη απειλή και δεν είχε τα χαρακτηριστικά ενός λογικαφανούς περιστατικού, συνεπώς δεν μπορούσε να υπήρχαν και δεν υπήρχαν έτοιμα πλάνα/ σχέδια δράσης προς εφαρμογή και γι’ αυτό περάσαμε σχεδόν αμέσως στο δεύτερο στοιχείο, την Κρίση. Στο χέρι του κάθε πολίτη είναι να μην οδηγηθεί το κράτος του στην Καταστροφή.

{gallery}10065{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Η επιλογή της κατάλληλης κάμερας για τον κατάλληλο χώρο είναι μια δύσκολη απόφαση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι τελικοί πελάτες, μιας και η αγορά σήμερα διαθέτει αμέτρητες συ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 4ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου του 2022 και η εταιρία παρουσίασε στο κοινό των integrators νέα προϊόντα, λογισμικά και πολλές ακόμα...
 • Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους  αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροπ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design