Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 10
DIGITAL TV 187
15 Φεβρουαρίου 2021 01:07

20 χρόνια SECURITON

23ccc50b42e2527f4169e24c410d4363 XL f3a4df75

Η εταιρεία Securiton ιδρύθηκε το 2000 από τον Πανίκο Στατιώτη στην Λεμεσό με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας. Η προσωπική προσπάθεια, το πείσμα και το όραμα του νεαρού τότε διευθυντή οδήγησαν στην δημιουργία ενός οργανισμού με ηγετικό σήμερα ρόλο τομέα της ασφάλειας.

Η εταιρεία Securiton ιδρύθηκε το 2000 από τον Πανίκο Στατιώτη στην Λεμεσό με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας. Η προσωπική προσπάθεια, το πείσμα και το όραμα του νεαρού τότε διευθυντή οδήγησαν στην δημιουργία ενός οργανισμού με ηγετικό σήμερα ρόλο τομέα της ασφάλειας.

Το πλαίσιο διεργασιών της εταιρίας αναπτύχθηκε με γνώμονα την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας του ίδιου του πελάτη και της επένδυσής που πρόκειται να προστατεύσουν τα εγκατεστημένα συστήματα. Έτσι αναπτύχθηκε η συνεργασία με κατασκευάστριες εταιρίες που αποτελούν ισχυρά ονόματα στο τομέα της ασφάλειας και πιστοποιούν την προσαρμογή των προϊόντων τους με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. 

Στην συνέχεια ακολούθησε η ανάπτυξη ομάδας ανθρώπων που εξειδικεύονται στο τομέα της ασφάλειας και λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση. Η σύσταση άρτια καταρτισμένης ομάδας που προσανατολίζεται στην επίτευξη του σχεδιασμού, εγκατάστασης και ενοποίησης συστημάτων που εναρμονίζονται πλήρως με τις ανάγκες ειδικών εγκαταστάσεων, υπήρξε βασικός πυλώνας στην οικοδόμηση μακροχρόνιας  σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αλλά και συνεργάτες της εταιρίας.

Η δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Λήψης Σημάτων υπήρξε ορόσημο για την εδραίωση της εταιρίας στο χώρο της ασφάλειας και την διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό, καθώς οι υπηρεσίες 24ωρης παρακολούθησης ενισχύουν την απόδοση των συστημάτων και μεταθέτουν την συνολική προσφερόμενη ασφάλεια σε υψηλότερο επίπεδο. Το κέντρο λήψης σημάτων αναβαθμίζεται συνεχώς και στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να  τηρούνται οι προδιαγραφές και πρωτόκολλα ασφάλειας. Οι υπηρεσίες περιπόλου από ειδικά διαμορφωμένα οχήματα της εταιρίας αποτελούν δυναμική προσθήκη στο σύνολο υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς λειτουργούν αποτρεπτικά και έχουν ικανοποιητικά  ποσοστά αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβίασης. Πρόσφατα, το Κέντρο Λήψης Σημάτων  έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως, ώστε να στρατολογήσει  το σύγχρονο εργαλείο των video analytics στην υπηρεσία χιλιάδων συνδρομητών. Έχουν διαμορφωθεί σύγχρονες πλατφόρμες όπου η μηχανική όραση, η εικονική φρουρά και η τεχνική νοημοσύνη με την οποία έχουν εμπλουτιστεί τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης  αποτελούν εκμεταλλεύσιμη πραγματικότητα που μπορούν να εντοπίσουν παραβίαση κάτω από αντίξοες συνθήκες, υπερβαίνοντας της δυνατότητες του ανθρώπου και εξαλείφοντας το ρίσκο που περιέχει η παρακολούθηση των βίντεο από τον άνθρωπο, του οποίου η προσοχή εξασθενεί μετά από μερικά λεπτά.

Στην διάρκεια των δύο δεκαετιών λειτουργίας της εταιρίας  έχουν εκπονηθεί σημαντικές μελέτες για την εγκατάσταση και ενοποίηση συστημάτων που καλύπτουν ανάγκες ασφάλειας σε κυβερνητικούς, εμπορικούς, επιχειρηματικούς και οικιστικούς χώρους. Το πορτοφόλιο της εταιρία πληροί παραδειγμάτων εκτέλεσης βαρυσήμαντων έργων που αποδεικνύουν το επαγγελματισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη που εφαρμόζει η ομάδα της εταιρίας, ώστε πέραν από την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων να προφυλάσσονται πολίτες, περιουσίες και επενδύσεις εκατομμυρίων που γίνονται στο τόπο μας.

Η επένδυση σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές, η συνεχής  αναβάθμιση της πλατφόρμας  παροχής υπηρεσιών και η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού για αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς αλλά και των ευκαιριών που ανακύπτουν υπήρξε επίμονη προσπάθεια  του Γενικού διευθυντή Πανίκου Στατιώτη για τον οποίο η εξασφάλιση της  επιχειρηματικής συνέχειας και ανθεκτικότητας της εταιρίας  είναι προσωπικό στοίχημα το οποίο κερδίζει για 20 συνεχόμενα χρόνια.

Η ενασχόληση και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, υπήρξε ιδιαίτερα βοηθητική στρατηγική για την επικράτηση της εταιρίας στο χώρο. Οι πόροι, καθώς και η ενασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού κατανεμήθηκαν ισόποσα σε σημαντικά μεγάλο αριθμό υπηρεσιών και προϊόντων με αποτέλεσμα η εταιρία να είναι σε θέση να δραστηριοποιείται στο τομέα που η αγορά ρύθμιζε την ζήτηση την εκάστοτε χρονική περίοδο, αυξάνοντας της δυνατότητες μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της.

Η διορατικότητα, η επιμονή και το ανήσυχο του χαρακτήρα του ιδρυτή της εταιρίας αποτέλεσαν δυνάμεις που ώθησαν την εταιρεία σε μια σειρά πρωτοβουλιών  που συνθέτουν το όμορφο μωσαϊκό της πορείας ενός οργανισμού με δυναμική παρουσία στο χώρο. Η συμμετοχή της εταιρίας σε διεθνείς οργανισμούς που καθορίζουν τα πρότυπα ασφάλειας, όπως η FIA (Fire Industry Association), η διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με κατασκευάστριες εταιρίες για την ενημέρωση των συνεργατών και πελατών για νέες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά και για δημιουργία κλίματος προβληματισμού γύρω από κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, όπως η Πυρασφάλεια στα ψηλά κτίρια που ανοικοδομούνται με γοργούς ρυθμούς στο νησί μας, η παρουσία σε κρατικές και μη οργανώσεις που ρυθμίζουν την λειτουργία των γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και την εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, είναι μόνο μερικές δράσεις της εταιρίας που την καθιστούν στο προσκήνιο των εξελίξεων και της χαρίζουν δικαιωματικά ηγετικό τίτλο στο τομέα δραστηριοποίησής της. Στις ενέργειες αυτές θα πρέπει να προστεθούν η πιστοποίηση της εταιρίας με ISO 9000:2015 και η αξιολόγηση και πιστοποίηση Gold Certified Integrator από την κατασκευάστρια Honeywell ως εξαίρετος συνεργάτης στην ενοποίηση και υποστήριξη συστημάτων σε ειδικές εγκαταστάσεις όπου οι απαιτήσεις για ασφάλεια  είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Οι διευθύνοντες των επιμέρους τμημάτων της εταιρίας- μελέτης, εγκαταστάσεων, προγραμματισμού και μετά την πώληση υποστήριξης (συντήρηση, παρακολούθηση & τεχνική υποστήριξη) μοιράζονται ένα κοινό όραμα. Το όνομα της εταιρίας να είναι συνώνυμο της ασφάλειας. Η πελατοκεντρική προσέγγιση σε συνδυασμό με την χρήση αξιόπιστων προϊόντων που θα ενοποιηθούν σε μια συνδυαστική και πλήρως λειτουργική λύση είναι κυρίως ο λόγος που η εταιρία έχει κερδίσει το ώριμο μέρος της αγοράς που είναι σε θέση να επιλέγει αξιόπιστους συνεργάτες που διαφοροποιούνται ποιοτικά από τον ανταγωνισμό στις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Η εταιρία έχοντας μεγεθύνει το πελατολόγιο της και αναλογιζόμενη την ευθύνη για την άμεση υποστήριξη των εκατοντάδων εγκαταστάσεων στο νησί μας που φέρουν την υπογραφή της, προχώρησε στην λειτουργία και στελέχωση γραφείων στην Λευκωσία για να επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των πελατών με άριστης ποιότητας υπηρεσίες. Η σχέση εμπιστοσύνης με πελάτες και συνεργάτες αποτελεί την βασική δομή της εταιρίας, η οποία επιδιώκει να τιμά την σχέση αυτή μέσα από κάθε της διεργασία.

Ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής, μέσα στο  κλίμα συγκίνησης που δημιουργεί το γεγονός των 20 χρόνων λειτουργίας  της εταιρίας, ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της εταιρίας που ακούραστα εργάζεται για την λειτουργία της εταιρίας ενστερνιζόμενη τις ίδιες αξίες, αρχές και όραμα. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή της ομάδας με τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση της πιστεύει ότι στο άμεσο μέλλον θα αποτελέσει το μέσο για την προώθηση υψηλότερων επιτευγμάτων. Παράλληλα, ο κ. Πανίκος Στατιώτης ευχαριστεί τους συνεργάτες που έχουν στηρίξει για χρόνια με την συνεργασία τους την εταιρία και βοήθησαν σημαντικά στην δημιουργία του καλού ονόματος της. Ευχαριστεί επίσης τους εκατοντάδες πελάτες που έχουν εμπιστευτεί την εταιρία για την ασφάλεια τους στην πάροδο των χρόνων, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι χωρίς αυτούς η επιτυχία δεν θα ήταν εφικτή.

Το μήνυμά  του για τα 20 χρόνια λειτουργία της εταιρίας συνοψίζεται εύστοχα στις πιο κάτω γραμμές:

Η ίδρυση της εταιρίας ήταν ένα προσωπικό όραμα και στόχος που είδα να πραγματοποιείται και στην συνέχεια να μετουσιώνεται σε κάτι μεγαλύτερο και να εμπνέει ανθρώπους που θέλουν και αποδεικνύουν καθημερινά ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας για να γίνει κάθε χώρος, κάθε εγκατάσταση και κάθε επένδυση πιο ασφαλής. Η εταιρία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ο κύριος λόγος ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας στο νησί μας γιατί οραματιζόμαστε το μέλλον για να μπορείτε να ζείτε το σήμερα στην ασφαλέστερη εκδοχή του.

S. P. Securiton Alarm Systems Ltd

Dodekanisou & Dorieon Corner, No.15, 3021 Limassol, tel.: 35725822990, 77778881, fax: 35725738822, info@securiton.com.cy, www.securiton.com.cy

{gallery}9536{/gallery}

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Cyprus, τεύχος 11

  Security Cyprus, τεύχος 11

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • Dahua Insider

  Dahua Insider

  Βελτιωμένη γενιά Access Controller με νέες δυνατότητες και λειτουργίες Ο νέος Insider Access Controller της Dahua, ASC3202B, έρχεται να γίνει η «καρδιά» της εγκατάστασήςμας. Ενσωματώνει Web Int...
 • Security TOP 50

  Security TOP 50

  Η κατάταξη των εταιρειών Security, που δημοσιεύει κάθε χρόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του το περιοδικό asmag.com, είναι πλέον διαθέσιμη! Το asmag.com, που σε συνεργασία με κορυφαία στελέχη του κλάδ...
 • PIAM 2.0

  PIAM 2.0

  Το PIAM (Physical Identity and Access Management), που αναφέρεται στον έλεγχο πρόσβασης και σημαίνει διαχείριση της φυσικής ταυτότητας και της πρόσβασης, είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα που ...
 • Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Οι body worn κάμερες, που κατά βάση χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου, μπορούν μεταξύ άλλων να τοποθετηθούν στις στολές των αστυνομικών και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες,...
 • Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Η ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και εξαγωγής πληροφοριών / δεδομένων από πολλαπλές πηγές μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για μία επιχείρηση, κάτι που γίνεται καλύτερα αντιληπτό όταν εξετάζουμ...
 • Πρωτόκολλο DALI

  Πρωτόκολλο DALI

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας φωτιστικών ασφαλείας DALI (Digital Addressable Lighting Interface) αναδεικνύει μια νέα εποχή στον χώρο της τεχνολογίας φωτισμού, προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες ελέ...
 • Ajax Special Event: Νέα προϊόντα και λύσεις στην 5η κατά σειρά virtual παρουσίαση!

  Ajax Special Event: Νέα προϊόντα και λύσεις στην 5η κατά σειρά virtual παρουσίαση!

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Ο ρόλος των καμερών ασφαλείας στο industry 4.0

  Ο ρόλος των καμερών ασφαλείας στο industry 4.0

  Πριν από το 2014, ο όρος αναζήτησης «industry 4.0» στο Google ήταν πρακτικά ανύπαρκτος. Αυτό έπαψε να ισχύει από το 2019, όπου το 68% των ερωτηθέντων μιας παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποίησε η M...