creta electronix 2022
DIABASTE DWREAN SEC CYP 05
DIGITAL TV 169
energiatec banner
14 Φεβρουαρίου 2021 16:56

Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, διευθυντή του κλάδου Security Management στο Global College Cyprus

admin

Το Global College είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο στην Κύπρο σε αριθμό φοιτητώνΕίναι το πρώτο που εγγράφηκε στο ΥΠ. Παιδείας και Πολιτισμού το 1972. Οι εγκαταστάσεις του κολλεγίου βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το Κολλέγιο είναι πλήρως αναγνωρισμένο με πιστοποιημένους και αξιολογημένους κλάδους σπουδών…

Το Global College είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο στην Κύπρο σε αριθμό φοιτητώνΕίναι το πρώτο που εγγράφηκε στο ΥΠ. Παιδείας και Πολιτισμού το 1972. Οι εγκαταστάσεις του κολλεγίου βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το Κολλέγιο είναι πλήρως αναγνωρισμένο με πιστοποιημένους και αξιολογημένους κλάδους σπουδών, προσφέροντας τεχνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους. Παρέχει πιστοποιητικά, διπλώματα, ανώτερα διπλώματα, πτυχία και μεταπτυχιακά.

Επιμέλεια Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Μέσω της συμφωνίας δικαιόχρησης, το Πανεπιστήμιο του Roehampton προσφέρει διάφορα προγράμματα σπουδών, στις εγκαταστάσεις του Global College , δίνοντας την ευκαιρία στους σπουδαστές να λάβουν ακριβώς την ίδια εκπαίδευση που θα λάμβαναν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από 60 περίπου άτομα ενώ το διοικητικό από 15.

Το Security Report Cyprus μίλησε με τον κ. Αλέξανδρο Παπαδόπουλο για το Security Management στη Κύπρο, τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης για τις άδειες security, αλλά και για θέματα ασφαλείας που απασχολούν το κλάδο.  

-Κύριε Παπαδόπουλε πείτε μας λίγα λόγια για το Global College

-Το Global College είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο στην Κύπρο σε αριθμό φοιτητώνΕίναι το πρώτο που εγγράφηκε στο ΥΠ. Παιδείας και Πολιτισμού το 1972. Οι εγκαταστάσεις του κολλεγίου βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας

Το Global College καινοτομεί, καθώς είναι το μόνο κολλέγιο που προσφέρει τον κλάδο του Security Management στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, ειδικεύεται σε προγράμματα εκπαίδευσης για την άδεια του φρουρού ασφαλείας βάση του νόμου 125 (1) όπως και σε ένα μεγάλο φάσμα εκπαιδεύσεων σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας.To πρόγραμμα προσφέρεται και ως εξ΄ αποστάσεως (Distance Learning). Το Global College παρέχει:

 • Πιστοποητικό στην ασφάλεια και προστασία προσώπων.
 • Δίπλωμα στην ασφάλεια και προστασία προσώπων.
 • Πτυχίο στη διαχείριση ασφάλειας.

Γιατί εστιάσατε στο Security Management;

-Είναι µια αναπτυσσόµενη βιοµηχανία. Μια µελέτη του κλάδου που πραγματοποιήθηκε το 2012 διαπίστωσε ότι ο τοµέας της ασφάλειας ανέρχεται σε 350 δισεκατοµµύρια δολάρια. Βασικά περιουσιακά στοιχεία του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα κινδυνεύουν σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η τεχνολογία προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς κι η ασφάλεια δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τα τρωτά της σηµεία και αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ειδικών σε θέµατα διαχείρισης ασφάλειας.

Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, το έγκληµα, η τεχνολογία, οι φυσικές καταστροφές, η παγκοσµιοποίηση και η τροµοκρατία είναι οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ασφάλεια που αναµένονται τα επόµενα πέντε χρόνια. Οι ανάγκες ασφάλειας αυξάνονται ανάλογα και µε την πρόοδο της τεχνολογίας. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου αυξήθηκε και η ανάγκη για ασφάλεια στον τοµέα της επίβλεψης και της επιτήρησης. Υπάρχουν αρκετές ανησυχίες, όπως οι απειλές στον κυβερνοχώρο, οι οποίες πρέπει να αντιµετωπιστούν. Τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων χρειάζονται προστασία και ασφάλεια. Η ασφάλεια της γνώσης και των πληροφοριών είναι πιο σηµαντική από ποτέ.

Είτε πρόκειται για τον κυβερνοχώρο, την ποινική δικαιοσύνη, είτε για συστήµατα πληροφοριών, τα προγράµµατα σπουδών που σχετίζονται µε την ασφάλεια αυξάνονται. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που προσφέρουν πτυχία σε αυτόν τον τοµέα γνωρίζουν τον αντίκτυπο που θα έχουν στη βιοµηχανία της ασφάλειας. Με την ολοκλήρωση πτυχίου στην ασφάλεια, οι φοιτητές είναι σε θέση να κεντρίσουν το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων σε θέσεις που αφορούν τη διαχείριση ασφάλειας.

-Ο τοµέας της ασφάλειας απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, πείτε μας δύο λόγια σχετικά με αυτό

-Μεταξύ των διαφόρων εταιρειών ασφάλειας, η λήψη αποφάσεων, η προφορική επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η µεγιστοποίηση των επιδόσεων και η πειστική επιρροή είναι οι ικανότητες που θα απαιτηθούν για τους επαγγελµατίες ασφάλειας του µέλλοντος. Ο οργανισµός American Society for Industrial Security διαπίστωσε ότι υπάρχουν αρκετοί τοµείς που χρειάζονται επαγγελµατίες του κλάδου για να είναι επιτυχείς. Έτσι λοιπόν η έλλειψη προτύπων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα είναι η µεγαλύτερη πρόκληση για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.

Υπάρχει µια ποικιλία θέσεων εργασίας στον κλάδο της ασφάλειας. Ο οργανισµός American Society for Industrial Security έκανε µια µελέτη που αποκαλύπτει ότι οι θέσεις εργασίας στον τοµέα της ασφάλειας είναι εξαιρετικά διαφορετικές. Οι εταιρείες σε όλο τον κόσµο χρειάζονται ειδικούς ασφάλειας για την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων, ασφάλεια αστικής ευθύνης, έλεγχο πρόσβασης, πρόληψη βίας στο χώρο εργασίας, τροµοκρατία και έγκληµα. Διαπίστωσε επίσης ότι ο ιδιωτικός ντετέκτιβ είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα επαγγέλµατα, µε προβλεπόµενη αύξηση κατά 21%, ενώ πολλές θέσεις πληροφορικής αναµένεται να αυξηθούν κατά 22% έως το 2020.

-Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραµµα;

-Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Προσωπικό ασφάλειας, Στρατιωτικούς ή πρώην Στρατιωτικούς, Αστυνοµικούς ή πρώην Αστυνοµικούς, Προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Διοικητικό προσωπικό εταιρειών παροχής ασφάλειας, Προσωπικό λιµένα και αερολιµένα, Προσωπικό καζίνο και σε άτομα που επιθυµούν να κάνουν καριέρα στη διαχείριση ασφάλειας.

-Με τι κτιτήρια επιλέγεται το Ακαδηµαϊκό Προσωπικό;

-Η επιλογή του ακαδηµαϊκού προσωπικού γίνεται µε µοναδικό κριτήριο την ικανότητα να µεταφέρει στους φοιτητές τη φιλοσοφία του τρίπτυχου, γνώση – ικανότητα – συµπεριφορά. Έχουν όλοι τεράστια εµπειρία στον τοµέα της ασφάλειας και παράλληλα είναι ικανοί να µεταφέρουν την απαραίτητη ακαδηµαϊκή γνώση.

Στοιχεία προγραµµάτων

Το Global College είναι το πρώτο και µοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Κύπρο που προσφέρει πιστοποιηµένα προγράµµατα σπουδών στην ασφάλεια και διαχείριση ασφάλειας.Tα προγράµµατα προσφέρονται από το 2011, υποδηλώνοντας µια ισχυρή κουλτούρα και ιστορία στην ασφάλεια, καθώς και µια σαφή κατεύθυνση για το µέλλον. Είναι διαµορφωµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του προσωπικού ασφάλειας όλων των βαθµίδων.

 • Τύπος προγράµµατος: Συµβατικό / Ακαδηµαϊκό.
 • Διάρκεια σπουδών: Πιστοποιητικό │ 1 έτος – 60 Πιστωτικές Μονάδες.

Δίπλωµα │ 2 έτη – 120 Πιστωτικές Μονάδες.

Πτυχίο │4 έτη – 240 Πιστωτικές Μονάδες.

-Πείτε μας συνοπτικά τα οφέλη που αποομίζουν όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον στα νέα προγράμματα σπουδών

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές θα λάβουν Πιστοποιητικό/Δίπλωμα για την Ασφάλεια και την προστασία προσώπων, πτυχίο στη Διαχείριση ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων, ενώ μέσω του προγράμματος δηµιουργούνται µελλοντικοί διευθυντές, οι οποίοι θα µπορούν να διοικούν αποτελεσµατικά µεγάλες οµάδες ασφάλειας. Παρέχεται εκπαίδευση εξειδικευµένης συµπληρωµατικής µορφής, σε µόνιµα µέλη των σωµάτων ασφάλειας Κύπρου και Ελλάδας, που ασχολούνται µε τον τοµέα της ασφάλειας επισήµων, γνώσεις στην αντιµετώπιση κρίσεων, όπως δυστυχήµατα, φυσικές καταστροφές και εγκληµατικές ενέργειες, εξοικείωση µε το σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνών σε θέµατα ασφαλείας και δυνατότητα µελέτης του αντικειµένου από τη θεωρητική του σκοπιά, για την ανάλυση κινδύνων και την αποτροπή κρίσιµων περιστατικών στον τοµέα της ασφάλειας. Ο κλάδος καταρτίζει αναλόγως τους φοιτητές για να είναι σε θέση να ηγηθούν µιας επιχείρησης ασφαλείας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος είναι ο διευθυντής του κλάδου Security Management στο Global College Cyprus. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στον χώρο της ασφάλειας τα τελευταία 20 χρόνια σε επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι εκπαιδευτής – σύμβουλος ασφαλείας στελεχών και προσωπικού ασφαλείας προσώπων και υποδομών. Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 4.500 άτομα για την άδεια του φρουρού  ασφαλείας, όπως και για σωματοφυλακή (VIP protection training). Είναι επίσης εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την αστυνομία και από την UEFA για την εκπαίδευση επιτηρητών γηπέδων. Κατέχει επίσης την θέση του διευθυντή ασφαλείας στο στάδιο ΓΣΠ της Λευκωσίας στο οποίο έχει καταγράψει 860 εγχώριους και ευρωπαϊκούς αγώνες και συναυλίες. Είναι πτυχιούχος του κλάδου security management με σπουδές στο Ισραήλ στην Αγγλία, όπως και στην Γερμανία και έχει μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία από το πανεπιστήμιο του  Roehampton της Αγγλίας.

 {gallery}9523{/gallery}

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 6

  Security Report Cyprus, τεύχος 6

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ε...
 • IFSEC International 2022 – Ρεπορτάζ από τον εκθεσιακό χώρο του ExCeL στο Λονδίνο!

  IFSEC International 2022 – Ρεπορτάζ από τον εκθεσιακό χώρο του ExCeL στο Λονδίνο!

  Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνής έκθεση IFSEC International 2022, η οποία επέστρεψε στον εκθεσιακό χώρο ExCeL του Λονδίνου μετά από δύο χρόνια απουσίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ...
 • Συνέντευξη με τον Cristiano Montesi, CEO της ELAN

  Συνέντευξη με τον Cristiano Montesi, CEO της ELAN

  Τα τελευταία 25 χρόνια, η ELAN έχει παραγάγει περισσότερα από 600.000.000 μέτρα καλωδίων και έχει πουλήσει περισσότερες από 7.000.000 μπαταρίες! Με εμπειρία από το 1990, η ELAN προμηθεύει προϊόντα ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design