Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 08
DIGITAL TV 181
7 Ιουνίου 2022 10:56

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F06%252F51b526a95497a3a36561ff43780d5fe2 XL

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών και εφαρμογών. Δε θα μπορούσε να μην βρίσκεται σε περίοπτη θέση σε ζητήματα  ασφάλειας  πληροφοριών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε αλγορίθμους  να αναλύουν άμεσα και αποτελεσματικά εκατομμύρια καταστάσεις και να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο διάφορους τύπους απειλών. Από κακόβουλο λογισμικό που εκμεταλλεύεται τρωτά σημεία σε πληροφοριακά συστήματα έως τον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν σε επιθέσεις phishing ή αποστολή κακόβουλου κώδικα,  οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στον περιορισμό του κυβερνοεγκλήματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών και εφαρμογών. Δε θα μπορούσε να μην βρίσκεται σε περίοπτη θέση σε ζητήματα  ασφάλειας  πληροφοριών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε αλγορίθμους  να αναλύουν άμεσα και αποτελεσματικά εκατομμύρια καταστάσεις και να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο διάφορους τύπους απειλών. Από κακόβουλο λογισμικό που εκμεταλλεύεται τρωτά σημεία σε πληροφοριακά συστήματα έως τον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν σε επιθέσεις phishing ή αποστολή κακόβουλου κώδικα,  οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στον περιορισμό του κυβερνοεγκλήματος.

Οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ιδιαίτεροι, καθώς έχουν την ικανότητα να  «μαθαίνουν» με την πάροδο του χρόνου, αντλώντας πληροφορίες από το παρελθόν. Αξιοποιώντας αυτού του είδους τη «μάθηση» καταφέρνουν να προβλέψουν και να αποτρέψουν μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις. Επί της ουσίας, αυτό επιτρέπει στους αλγορίθμους να αξιοποιούν τα προγενέστερα ιστορικά συμπεριφοράς δημιουργώντας προφίλ χρηστών και να εντοπίζουν οποιαδήποτε αποκλίνουσα συμπεριφορά από τους καθιερωμένους κανόνες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα πολύπλευρο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη συλλογή δεδομένων όσο και για την προστασία αυτών των δεδομένων από εξωτερικές απειλές. Λόγω της ευρείας υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η προστασία από το κυβερνοέγκλημα έχουν αναπτύξει μια αλληλοεξαρτώμενη σχέση στα σύγχρονα μοντέλα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Προκλήσεις που επιλύονται με εργαλεία κυβερνοασφάλειας που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν άμεσα ενδείξεις παραβιάσεων σε πληροφοριακά συστήματα, ειδοποιώντας παράλληλα τους αναλυτές ασφαλείας για τα περιστατικά που πρέπει να διερευνηθούν.
 • Απειλές που συνδέονται με περιστατικά σε πραγματικό χρόνο, όπως επιβλαβή αρχεία, ύποπτες διευθύνσεις IP και κακόβουλες οντότητες, μπορούν να εντοπιστούν άμεσα για να αποτραπεί οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας μπορεί να υπάρξει.

Όποια και αν είναι η μορφή της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι προφανές ότι αυτή η  τεχνολογία μπορεί να δώσει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για ένα περιστατικό και να συμβάλλει ενεργά στην αποτροπή κυβερνοεγκλημάτων οποιασδήποτε μορφής σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Δύο βασικούς πυλώνες της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελούν αφενός η θέσπιση πολιτικών ασφαλείας και αφετέρου η δημιουργία της τοπολογίας δικτύου. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες οι εργασίες αυτές χρειάζονται πολύ χρόνο για τη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίησή τους, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης και της κατανόησης των προτύπων κυκλοφορίας του δικτύου, καθώς και μέσω της σύστασης κανόνων ασφαλείας.

Καθώς οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφουν και αναλύουν τις συμπεριφορές εντός του δικτύου, ο εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού ανάγεται σε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία που εξαρτάται μόνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση.

Επιπλέον, τεχνολογίες όπως η ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών και συμβάντων μπορούν να μελετούν τη δραστηριότητα των χρηστών εντός του δικτύου εξατομικευμένα και να ανακαλύπτουν ανωμαλίες που μπορεί να σηματοδοτούν μια άγνωστη επίθεση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να αμυνθούν και να διορθώσουν τυχόν ευπάθειες πριν καν αναγνωρισθούν επίσημα οι κυβερνοεπιθέσεις.

Μειονεκτήματα της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια

Όπως είναι φυσικό, όσο βελτιώνονται και εξελίσσονται οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης το ίδιο συμβαίνει και με τις  κυβερνοαπειλές. Ακόμα κι αν μία επιχείρηση ή οργανισμός έχει θωρακιστεί με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται αυτόματα ανθεκτικός σε οποιαδήποτε απειλή. Οι ιοί και τα κακόβουλα λογισμικά εξελίσσονται συνεχώς και  γι’ αυτό τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν συνεχή επανασχεδιασμό, βελτίωση, και συντήρηση.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον αγώνα ενάντια στις συνεχώς αυξανόμενες κυβερνοαπειλες. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι όσοι ασχολούνται ενεργά με την κυβερνοασφάλεια πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από την κατάλληλη προσοχή και έλεγχο. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε στην ολότητά του το συνεχώς αυξανόμενο δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έτσι, θα αποτελεί στα χέρια μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας και ευημερίας. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι μας επιφυλάσσει για το μέλλον η Τεχνητή Νοημοσύνη. Άνθρωποι και τεχνολογία θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή «επικοινωνία» μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά απέναντι στα συνεχώς εξελισσόμενα περιβάλλοντα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και των κυβερνοεπιθέσεων.

Πηγή: https://www.csii.gr/i-techniti-noimosyni-stin-antimetopisi-toy-kyvernoegklimatos/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 143

  Security Report, τεύχος 143

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στον κλάδο της οικιακής ασφάλειας, που σήμερα έχει υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένες και «σωτήριες» λύσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες των τελι...
 • Wi-Fi Sensing

  Wi-Fi Sensing

  Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
 • Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

  Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

   Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
 • Video Analytics

  Video Analytics

  Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...
 • Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες και αυτός είναι ίσως ένας από τους κυριότερους λόγους που για κάποιους η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι συναρπαστικό, ενώ για άλλους δυνητι...
 • ONVIF

  ONVIF

  Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum), το παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο διασύνδεσης φυσικών προϊόντων ασφαλείας IP, παρουσίασε το πρόσθετο διαμόρφωσης TLS, που θα επιτρέψει ταχύτερες και ασφαλ...
 • Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Η Oktabit Α.Ε., διακεκριμένη εταιρεία στον χώρο της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με 30 και πλέον έτη επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα στρατηγική συνε...
 • Uniview F & Q3 Series

  Uniview F & Q3 Series

  H Uniview είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων CCTV, με έδρα την Hangzhou της Κίνας, 4 κέντρα R&D, παραρτήματα ανά την υφήλιο και παρουσία σε 145 χώρες. Μέσα σε 15 μόνο χρόν...
 • IP κάμερες της Tiandy

  IP κάμερες της Tiandy

  Σήμερα, η βιντεοεπιτήρηση δεν αφορά μόνο στην παρακολούθηση, αφορά στη λήψη και στην επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...