anga2023
DIABASTE DWREAN SEC CYP 06
DIGITAL TV 174
7 Ιουνίου 2022 10:56

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F06%252F51b526a95497a3a36561ff43780d5fe2 XL

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών και εφαρμογών. Δε θα μπορούσε να μην βρίσκεται σε περίοπτη θέση σε ζητήματα  ασφάλειας  πληροφοριών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε αλγορίθμους  να αναλύουν άμεσα και αποτελεσματικά εκατομμύρια καταστάσεις και να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο διάφορους τύπους απειλών. Από κακόβουλο λογισμικό που εκμεταλλεύεται τρωτά σημεία σε πληροφοριακά συστήματα έως τον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν σε επιθέσεις phishing ή αποστολή κακόβουλου κώδικα,  οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στον περιορισμό του κυβερνοεγκλήματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών και εφαρμογών. Δε θα μπορούσε να μην βρίσκεται σε περίοπτη θέση σε ζητήματα  ασφάλειας  πληροφοριών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε αλγορίθμους  να αναλύουν άμεσα και αποτελεσματικά εκατομμύρια καταστάσεις και να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο διάφορους τύπους απειλών. Από κακόβουλο λογισμικό που εκμεταλλεύεται τρωτά σημεία σε πληροφοριακά συστήματα έως τον εντοπισμό επικίνδυνων συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν σε επιθέσεις phishing ή αποστολή κακόβουλου κώδικα,  οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης συμβάλλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στον περιορισμό του κυβερνοεγκλήματος.

Οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ιδιαίτεροι, καθώς έχουν την ικανότητα να  «μαθαίνουν» με την πάροδο του χρόνου, αντλώντας πληροφορίες από το παρελθόν. Αξιοποιώντας αυτού του είδους τη «μάθηση» καταφέρνουν να προβλέψουν και να αποτρέψουν μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις. Επί της ουσίας, αυτό επιτρέπει στους αλγορίθμους να αξιοποιούν τα προγενέστερα ιστορικά συμπεριφοράς δημιουργώντας προφίλ χρηστών και να εντοπίζουν οποιαδήποτε αποκλίνουσα συμπεριφορά από τους καθιερωμένους κανόνες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα πολύπλευρο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη συλλογή δεδομένων όσο και για την προστασία αυτών των δεδομένων από εξωτερικές απειλές. Λόγω της ευρείας υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η προστασία από το κυβερνοέγκλημα έχουν αναπτύξει μια αλληλοεξαρτώμενη σχέση στα σύγχρονα μοντέλα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Προκλήσεις που επιλύονται με εργαλεία κυβερνοασφάλειας που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

 • Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν άμεσα ενδείξεις παραβιάσεων σε πληροφοριακά συστήματα, ειδοποιώντας παράλληλα τους αναλυτές ασφαλείας για τα περιστατικά που πρέπει να διερευνηθούν.
 • Απειλές που συνδέονται με περιστατικά σε πραγματικό χρόνο, όπως επιβλαβή αρχεία, ύποπτες διευθύνσεις IP και κακόβουλες οντότητες, μπορούν να εντοπιστούν άμεσα για να αποτραπεί οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας μπορεί να υπάρξει.

Όποια και αν είναι η μορφή της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι προφανές ότι αυτή η  τεχνολογία μπορεί να δώσει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για ένα περιστατικό και να συμβάλλει ενεργά στην αποτροπή κυβερνοεγκλημάτων οποιασδήποτε μορφής σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Δύο βασικούς πυλώνες της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελούν αφενός η θέσπιση πολιτικών ασφαλείας και αφετέρου η δημιουργία της τοπολογίας δικτύου. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες οι εργασίες αυτές χρειάζονται πολύ χρόνο για τη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίησή τους, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης και της κατανόησης των προτύπων κυκλοφορίας του δικτύου, καθώς και μέσω της σύστασης κανόνων ασφαλείας.

Καθώς οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφουν και αναλύουν τις συμπεριφορές εντός του δικτύου, ο εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού ανάγεται σε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία που εξαρτάται μόνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση.

Επιπλέον, τεχνολογίες όπως η ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών και συμβάντων μπορούν να μελετούν τη δραστηριότητα των χρηστών εντός του δικτύου εξατομικευμένα και να ανακαλύπτουν ανωμαλίες που μπορεί να σηματοδοτούν μια άγνωστη επίθεση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να αμυνθούν και να διορθώσουν τυχόν ευπάθειες πριν καν αναγνωρισθούν επίσημα οι κυβερνοεπιθέσεις.

Μειονεκτήματα της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια

Όπως είναι φυσικό, όσο βελτιώνονται και εξελίσσονται οι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης το ίδιο συμβαίνει και με τις  κυβερνοαπειλές. Ακόμα κι αν μία επιχείρηση ή οργανισμός έχει θωρακιστεί με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται αυτόματα ανθεκτικός σε οποιαδήποτε απειλή. Οι ιοί και τα κακόβουλα λογισμικά εξελίσσονται συνεχώς και  γι’ αυτό τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν συνεχή επανασχεδιασμό, βελτίωση, και συντήρηση.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον αγώνα ενάντια στις συνεχώς αυξανόμενες κυβερνοαπειλες. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι όσοι ασχολούνται ενεργά με την κυβερνοασφάλεια πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από την κατάλληλη προσοχή και έλεγχο. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε στην ολότητά του το συνεχώς αυξανόμενο δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έτσι, θα αποτελεί στα χέρια μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας και ευημερίας. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι μας επιφυλάσσει για το μέλλον η Τεχνητή Νοημοσύνη. Άνθρωποι και τεχνολογία θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή «επικοινωνία» μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά απέναντι στα συνεχώς εξελισσόμενα περιβάλλοντα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και των κυβερνοεπιθέσεων.

Πηγή: https://www.csii.gr/i-techniti-noimosyni-stin-antimetopisi-toy-kyvernoegklimatos/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «Security Report Cyprus»

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Κάμερες εξωτερικού χώρου

  Η επιλογή της κατάλληλης κάμερας για τον κατάλληλο χώρο είναι μια δύσκολη απόφαση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εγκαταστάτες, όσο και οι τελικοί πελάτες, μιας και η αγορά σήμερα διαθέτει αμέτρητες συ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 4ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 11 Οκτωβρίου του 2022 και η εταιρία παρουσίασε στο κοινό των integrators νέα προϊόντα, λογισμικά και πολλές ακόμα...
 • Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Συναγερμοί οικίας vs επιχείρησης

  Οι τεχνικές παραβίασης των δραστών διαρκώς εξελίσσονται. Για αυτό άλλωστε η ζήτηση για συστήματα ασφαλείας τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους  αυξάνεται ή (τουλάχιστον) σταθεροπ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design