Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 09
DIGITAL TV 183
8 Νοεμβρίου 2023 10:48

Αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της ηλεκτρονικής απάτης

digital fraud 26e84c44

Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι εύκολη. Πολλά θύματα είτε δεν καταγγέλλουν τα περιστατικά είτε, αν το κάνουν, δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι υπάλληλοι στα αρμόδια όργανα για να διερευνήσουν και να δώσουν συνέχεια στις καταγγελίες αυτές.

Επιπλέον, τα ψηφιακά ίχνη από μόνα τους συχνά δεν αποτελούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Ακόμη και όταν βρεθούν ψηφιακά ίχνη του δράστη, η δίωξη μπορεί να είναι δύσκολη λόγω κακόβουλης πρόθεσης, έλλειψης μαρτύρων ή άλλων ανεπαρκών στοιχείων. Όλα αυτά τα γεγονότα συμβάλλουν στη δυσκολία αντιμετώπισης του φαινομένου.

Ούτε το κράτος ούτε το ίδιο το κοινό θα πρέπει να μείνουν αδιάφοροι απέναντι στο ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα, ακόμη και αν η αντιμετώπισή του είναι δύσκολη. Σε ατομικό επίπεδο, οι χρήστες του διαδικτύου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την περιήγηση και τις συναλλαγές τους στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, θα πρέπει να διατηρούν ενημερωμένα τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στις ηλεκτρονικές τους συσκευές, ιδίως τους φυλλομετρητές διαδικτύου και τα προγράμματα προστασίας από ιούς. Ταυτόχρονα, οι κωδικοί πρόσβασης για διάφορους λογαριασμούς θα πρέπει να αλλάζουν τακτικά, ώστε να είναι πιο δύσκολο να υποκλαπούν. Τα μέτρα που μπορούν να εφαρμόσουν οι χρήστες του διαδικτύου και τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά περιλαμβάνουν:

 1. Συχνή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων, τόσο στους υπολογιστές όσο και στα smartphones, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα σε περίπτωση που υποκλαπούν ή καταστραφούν από ιό,
 • Θα πρέπει να αποφεύγουν να ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς, ιδίως υπερσυνδέσμους που

παραπέμπουν σε φορείς πληρωμής λογαριασμών ή σε αναξιόπιστους ιστότοπους,

 • δεν θα πρέπει να εισάγουν κωδικούς πρόσβασης σε εφαρμογές e-banking σε μη αξιόπιστες ιστοσελίδες και να κοινοποιούν στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε άγνωστες και μη αξιόπιστες οντότητες/πρόσωπα,
 • προτείνεται να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών χωρίς επαφή, όπως η αποστολή μηνύματος που ζητά την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη συναλλαγή, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος δόλιων συναλλαγών.

Αυτές είναι μερικά μόνο από τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι χρήστες του διαδικτύου για να προστατεύσουν την περιουσία τους από τις δόλιες δραστηριότητες των εγκληματιών του κυβερνοχώρου. Ωστόσο, τα μέτρα που λαμβάνονται μόνο σε ατομικό επίπεδο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Τα ίδια τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης, καθώς το οικονομικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο μπορεί να διαπερνά τα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό το ζήτημα και έχει αναλάβει δράση. Με την απόφαση 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίστηκε το κοινοτικό πρόγραμμα για ασφαλέστερο Διαδίκτυο, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση ενός ασφαλέστερου Διαδικτύου. Το πρόγραμμα αυτό:

 1. δημιούργησε κατάλληλο μηχανισμό για να δέχεται καταγγελίες από το κοινό σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και όρισε κατάλληλο προσωπικό για τη διερεύνηση και τον χειρισμό αυτών των καταγγελιών,
 • προώθησε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους σύγχρονους κινδύνους που ενέχει η χρήση του διαδικτύου, σύμφωνα με την ταχεία αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενημέρωση γονέων και μαθητών σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από ανηλίκους. Στη συνέχεια, σε συνδυασμό με το προαναφερθέν κοινοτικό πρόγραμμα, δημιουργήθηκε ένα άλλο κοινοτικό πρόγραμμα με την απόφαση 854/2005/ΕΚ, με στόχο την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη δημιουργία μιας γραμμής βοήθειας για τις καταγγελίες των πολιτών σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι οποίες διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές για ανάληψη δράσης. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού παραβιάσεων της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 τέθηκε σε ισχύ κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 “σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών”. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός εισήγαγε, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις για ισχυρή ταυτοποίηση των κατόχων χρεωστικών/πιστωτικών καρτών κατά τη χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών χωρίς επαφή σε ηλεκτρονικές αγορές/συναλλαγές (ηλεκτρονικό εμπόριο). Ως εκ τούτου, για την αποφυγή δόλιων συναλλαγών, απαιτείται επίσης η εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας για τη συναλλαγή όταν ο κάτοχος της κάρτας ανακατευθύνεται στο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον πληρωμών του τραπεζικού ιδρύματος ή του εμπόρου.

Εκτός από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, λαμβάνονται επίσης δραστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και την πρόληψη του ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος. Τα κράτη μέλη έχουν εγκαταστήσει ενημερωμένο λογισμικό κατά του κακόβουλου λογισμικού και της ανίχνευσης απειλών στις ηλεκτρονικές συσκευές και προωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτές τις απειλές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή. Η σύστασή της ρυθμίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 178/2014 και τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνικών πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου και άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Παράλληλα με την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχουν επίσης υλοποιηθεί καινοτόμες δραστηριότητες για την πρόληψη του φαινομένου αυτού, όπως εργαστήρια και τηλεδιασκέψεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και επισκέψεις σε σχολεία για την ενημέρωση γονέων και μαθητών σχετικά με το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο εν γένει.

Παρότι η πρόοδος όσον αφορά την επίλυση αυτών των αδικημάτων ήταν σημαντική, απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα για τη σημαντική μείωση της συχνότητας του ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος.

ΠΗΓΕΣ

https://www.astynomia.gr/elliniki-astynomia/eidikes- ypiresies/diefthynsi-dioxis-ilektronikou- egklimatos/

https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1414927/rekor-stis- ilektronikes-apates-efere- o-koronoios/

https://www.safeline.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 10

  Security Report Cyprus, τεύχος 10

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • Συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης

  Συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης

  Στον τομέα της πυρασφάλειας, τα συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς αποτελούν τα κρισιμότερα εργαλεία για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχε...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Αναλογικό CCTV

  Αναλογικό CCTV

  Η αναλογική τεχνολογία HD στον κλάδο των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) έφερε την επανάσταση στην παρακολούθηση βίντεο, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω των παραδοσιακών ομο...
 • 3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  Η αγορά των συστημάτων συναγερμού εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με νέες τάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και π...
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Μια συνήθης δυσλειτουργία των DVR (Digital Video Recorder) και NVR (Network Video Recorder) που μπορεί να αντιμετωπίζετε είναι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις των καταγραφικών άνευ εντολής του...