Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 08
DIGITAL TV 180
7 Σεπτεμβρίου 2023 10:35

CTI Frameworks : Αναλύοντας το Diamond μοντέλο

dfg 1a28048b

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια δύσκολη μάχη όσον αφορά το εξελισσόμενο τοπίο των απειλών. Οι επιτυχείς επιθέσεις ransomware και malware αυξάνονται και οι ευπάθειες zero-day δημιουργούν επείγουσα ανάγκη προληπτικών μέτρων για τον εντοπισμό και την απόκριση απειλών. Ως αποτέλεσμα, το Cyber Threat Intelligence (CTI) έχει καταστεί απαραίτητο, χρησιμεύοντας ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που επιτρέπει στους οργανισμούς να προετοιμάζονται, να υπερασπίζονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Το CTI παρέχει στον οργανισμό σας τα απαραίτητα σήματα για πιθανές απειλές που ξεπερνούν τις παραδοσιακές λύσεις αναγνώρισης και ανίχνευσης, όπως firewalls, φίλτρα email και λύσεις EDR/XDR. Η αξιοποίηση ενός πλαισίου όπως το μοντέλο Diamond μπορεί να βοηθήσει στην παροχή μιας δομημένης προσέγγισης για την κατανόηση, την κατηγοριοποίηση και την απόκριση σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τη χρησιμότητα του CTI και τον τρόπο με τον οποίο το μοντέλο Diamond μπορεί να χρησιμεύσει ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής σας CTI για αποτελεσματική ανίχνευση και απόκριση απειλών.

Πώς το CTI ωφελεί τους οργανισμούς

Το CTI είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο κάθε σύγχρονης στρατηγικής κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνει συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με πιθανές και ενεργές επιθέσεις που απειλούν έναν οργανισμό. Αυτό επιτρέπει στις ομάδες ασφαλείας να κατανοήσουν τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες (TTP) διαφόρων απειλών στον κυβερνοχώρο, από κακόβουλο λογισμικό έως επιθέσεις που βασίζονται σε δίκτυο, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν τις δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης. Αυτό μετατοπίζει την προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας ενός οργανισμού από μια αντιδραστική σε μια προληπτική, μέσω των εξής:

Ταχύτερη απόκριση: Με μια καλά δομημένη διαδικασία CTI, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο αντίδρασής τους στις απειλές. Η σαφέστερη κατανόηση των επιθέσεων επιτρέπει ταχύτερες και πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών απειλών.

Καλύτερη αποκατάσταση: Το CTI εντοπίζει και αναλύει τις απειλές, επιτρέποντας την διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών αποκατάστασης, που αντιμετωπίζουν άμεσα τους φορείς επίθεσης και τις ευπάθειες που εκμεταλλεύονται οι φορείς απειλών.

Περιορισμός της ζημιάς: Λόγω μιας πιο αποτελεσματικής απόκρισης και αποκατάστασης, υπάρχει μικρότερο περιθώριο ευκαιρίας για τους εισβολείς να υπονομεύσουν έναν οργανισμό, με αποτέλεσμα μικρότερο συνολικό κίνδυνο και χαμηλότερο κόστος απόκρισης συμβάντος.

Μειωμένος κίνδυνος επαναλαμβανόμενων συμβάντων: Το αποτελεσματικό CTI αναλύει προηγούμενα περιστατικά για να κατανοήσει τα ιστορικά μοτίβα των παραγόντων απειλών και προηγούμενους συμβιβασμούς για να αποτρέψει επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις. Αντί να περιμένει να δράσει όταν συμβεί ένα περιστατικό, το CTI ενισχύει τελικά τις δυνατότητες ενός οργανισμού να προστατεύεται μέσω μιας πολύ πιο διορατικής και προληπτικής προσέγγισης, βελτιώνοντας τη συνολική του ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Τι είναι το Diamond Model;

Το μοντέλο Diamond είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει την ολοκληρωμένη κατανόηση και ανάλυση των απειλών στον κυβερνοχώρο παρέχοντας μια πολυδιάστατη προοπτική αυτών των απειλών, βοηθώντας τους οργανισμούς να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για την ασφάλεια. Το μοντέλο Diamond αναλύει ένα σενάριο κυβερνοεπίθεσης σε τέσσερα κύρια στοιχεία: αντίπαλος, ικανότητα, υποδομή και θύμα.

Αντίπαλος: Εδώ κατανοείτε τον αντίπαλο πίσω από μια επίθεση, τα κίνητρά του, τους πόρους, την πολυπλοκότητα και το ιστορικό επιθέσεων. Είναι ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό των ειδών απειλών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός και του συνολικού επιπέδου κινδύνου.

Δυνατότητα: Αναφέρεται στα εργαλεία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να εκτελέσει μια επίθεση. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τύπους κακόβουλου λογισμικού, τεχνικές διείσδυσης και αποφυγής και εκμεταλλεύσεις.

Υποδομή: Αντιπροσωπεύει τους πόρους που αξιοποιεί ένας αντίπαλος για να θέσει σε κίνδυνο έναν οργανισμό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διακομιστές, κιτ εκμετάλλευσης, κλεμμένα διαπιστευτήρια ή botnet. Γνωρίζοντας τι χρησιμοποιείται σε μια επίθεση, ένας οργανισμός μπορεί να εντοπίσει, να παρακολουθήσει και να προστατεύσει καλύτερα από μια απειλή.

Θύμα: Αυτός είναι πού στοχεύει μια απειλή, είτε πρόκειται για υπάλληλο, συσκευή, δίκτυο, βάση δεδομένων ή οργανισμό. Γνωρίζοντας τι ή ποιος κινδυνεύει περισσότερο, γιατί και πώς στοχεύονται, οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίσουν καλύτερα τις πιθανές ευπάθειές τους και να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας.

Το μοντέλο Diamond ενσωματώνει επίσης και Ομάδες Δραστηριότητας Threat Intelligence που παρέχουν μια προοπτική πέρα ​​από το χρόνο μέσω των εξής:

Νήμα δραστηριότητας: Αυτό ανιχνεύει την ακολουθία γεγονότων ή ενεργειών που σχετίζονται με μια μεμονωμένη εισβολή ή μια ομάδα σχετικών εισβολών, συνδέοντας τα τέσσερα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω στο πέρασμα του χρόνου.

Ομάδα Δραστηριότητας: Συγκεντρώνει πολλαπλά Activity Threats και αντιπροσωπεύει τις δραστηριότητες ενός μεμονωμένου αντιπάλου ή ομάδας αντιπάλων.

Το μοντέλο Diamond είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που παρέχει μια ολιστική άποψη μιας απειλής στον κυβερνοχώρο, με την πάροδο του χρόνου, σχεδιασμένο να εντοπίζει πρότυπα που επιτρέπουν σε μια εταιρεία να αναπτύξει αποτελεσματικά αντίμετρα με προληπτικό τρόπο.

Είναι μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή του CTI που βοηθά τους οργανισμούς να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε απειλές.

Γιατί είναι σημαντικό για τους προμηθευτές ασφάλειας να ακολουθούν τα πλαίσια CTI

Δεν μπορεί κάθε οργανισμός να ενσωματώσει πλήρως το CTI ως μέρος της στρατηγικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να ελέγξει τους προμηθευτές, ειδικά αυτούς που θα είναι βαθιά ενσωματωμένοι σε έναν οργανισμό.  Τα ίδια οφέλη που παρέχουν τα πλαίσια CTI σε έναν οργανισμό μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προμηθευτές. Οι πάροχοι λύσεων που ακολουθούν πλαίσια CTI είναι πιο αξιόπιστοι και προληπτικοί και μπορούν να παρέχουν πιο ολοκληρωμένες δυνατότητες ανίχνευσης και απόκρισης απειλών, παρέχοντας ανθεκτικότητα έναντι πιο εξελιγμένων απειλών και τρωτών σημείων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Για να αξιολογήσουν τις δυνατότητες CTI ενός προμηθευτή, οι οργανισμοί θα πρέπει να συμμετέχουν σε λεπτομερείς συζητήσεις γύρω από διάφορους βασικούς τομείς, όπως:

Ενημερωμένων Πηγών Πληροφοριών και Προσεγγίσεων: Οι πιο αποτελεσματικοί προμηθευτές κυβερνοασφάλειας πραγματοποιούν τη δική τους έρευνα και συμμετέχουν προληπτικά στο κυνήγι απειλών για να είναι προετοιμασμένοι για τις απειλές που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και να προστατεύουν τους πελάτες τους. Αυτό δημιουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά εργαλεία και λύσεις. Μιλήστε με τους προμηθευτές σας για να σας εξηγήσουν πώς παραμένουν ενημερωμένοι για νέες απειλές και πόσο συχνά ενημερώνουν τις πηγές πληροφοριών τους.

Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας: Η δύναμη του CTI ενός προμηθευτή έγκειται στην ερευνητική του ομάδα.  Αναζητήστε έναν προμηθευτή με μια ομάδα που διαθέτει ολοκληρωμένη, μακροχρόνια εμπειρία και βρίσκεται στην αιχμή των πιο πρόσφατων απειλών, λύσεων και τρωτών σημείων.

Διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών: Το αποτελεσματικό CTI θα πρέπει να ενσωματώνει αποτελεσματικές διαδικασίες απόκρισης εκτός από τη νοημοσύνη των απειλών, οι οποίες περιλαμβάνουν ισχυρά και έγκαιρα μέτρα που προσαρμόζονται στον τύπο των απειλών. Ένας προμηθευτής που ασχολείται με το CTI και τηρεί τα πλαίσια CTI θα είναι ένας πιο πολύτιμος μακροπρόθεσμος συνεργάτης για μια ισχυρότερη θέση ασφάλειας και ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Το CTI συμπληρώνει την εσωτερική και εξωτερική στρατηγική κυβερνοασφάλειας Το CTI παρέχει στους οργανισμούς το στρατηγικό πλεονέκτημα που απαιτείται για τη μετάβαση από μια αντιδραστική σε μια προληπτική στρατηγική, η οποία ενθαρρύνει την πρόβλεψη, τον καλύτερο εντοπισμό απειλών και τον μετριασμό του κινδύνου. Εσωτερικά, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το CTI και τα πλαίσια του, όπως το Diamond Model, για να κατανοήσουν το τοπίο απειλών, να εφαρμόσουν αποτελεσματικές άμυνες, να δημιουργήσουν ισχυρές στρατηγικές απόκρισης και να ενισχύσουν τη στάση ασφαλείας τους με πιο δομημένο και λεπτομερή τρόπο.

Εξωτερικάοι προμηθευτές ελέγχου μέσω του φακού του CTI μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να επιλέξουν βασικούς συνεργάτες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για ισχυρότερες, μακροπρόθεσμες συνεργασίες. Οι προμηθευτές που αξιοποιούν το CTI είναι πολύ πιο πιθανό να είναι σε θέση να προστατεύσουν τους πελάτες τους από απειλές που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και να προσαρμοστούν σε νέες απειλές και τρωτά σημεία που μπορεί να προκύψουν από μια αλλαγή τακτικής ή νέους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Η Bitdefender εκτιμάται καλά στην προσέγγισή του στο CTI, με μια διεθνή και ισχυρή ομάδα Threat Intelligence που έχει βρει πολλά high-profile vulnerabilities and threats

Συνεχίζει επίσης να αναπτύσσει νέες λύσεις και εργαλεία που αντιμετωπίζουν τα είδη των επιθέσεων που στοχεύουν να συνθέσουν οι κακόβουλες ομάδες. Με το να συμβαδίζει με ένα εξελισσόμενο τοπίο απειλών, μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις της για την προστασία των πελατών της. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τοπίο απειλών και πόσο σημαντικό είναι το CTI, ανατρέξτε στην αναφορά SANS για το CTI εδώ

Πηγή: https://bitdefender.gr/blog/cti-frameworks-analyontas-to-diamond-montelo/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 142

  Security Report, τεύχος 142

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Σεπτεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αναλογικό CCTV

  Αναλογικό CCTV

  Η αναλογική τεχνολογία HD στον κλάδο των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) έφερε την επανάσταση στην παρακολούθηση βίντεο, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω των παραδοσιακών ομο...
 • Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των προϊοντικών λύσεων της Holowits, που λανσάρει πλέον η Oktabit στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Την online παρουσίαση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 19...
 • Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Από την παρακολούθηση της αυλής του σπιτιού μέχρι την ασφάλεια των εθνικών συνόρων ή την επιτήρηση μίας πόλης, η επιλογή μιας κάμερας εξωτερικού χώρου απαιτεί προσεκτική μελέτη. Ανάμεσα στα διάφορ...
 • 3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  Η αγορά των συστημάτων συναγερμού εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με νέες τάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και π...
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Μια συνήθης δυσλειτουργία των DVR (Digital Video Recorder) και NVR (Network Video Recorder) που μπορεί να αντιμετωπίζετε είναι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις των καταγραφικών άνευ εντολής του...
 • Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Η σάρωση των φλεβών που βρίσκονται στις παλάμες των χεριών, είναι μια σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, σε βιομετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τα μ...
 • Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Στην βιντεοεπιτήρηση, οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο ειδικά σε μεγάλες περιοχές ή χώρους με πολλαπλές εισόδους. Τώρα, με τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι εν λ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η νέα εποχή στην τεχνολογία και οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας οδηγούν στην ανάγκη τουπλήρη ελέγχου του σπιτιού, εύκολα και απλά, είτε απομακρυσμένα είτε με το πάτημα ενός κουμπιούαπό το σ...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο ανέλαβε και υλοποίησε πρόσφατα η ουκρανική Ajax Systems. Η εταιρεία παραχώρησε αναλυτική περιγραφή των αναβαθμίσεων ασφαλείας, στις οποίες προχώρησε για λογαριασμό το...
 • Uniview NVRs

  Uniview NVRs

  Η Uniview διαθέτει πλήρη γκάμα ποιοτικών δικτυακών καταγραφικών (embedded NVRs), για την επαγγελματική παρακολούθηση, καταγραφή και αναπαραγωγή video και ήχου από δικτυακές (IP) κάμερες. Υποστηρίζ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...