Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 08
DIGITAL TV 181
6 Ιουλίου 2023 11:14

Έλεγχος εργαζομένων: είναι το “bossware” κατάλληλο για την εταιρεία σας;

eset 2 7e841f5a

Τα πράγματα μπορεί να μην κυλούν πάντα ομαλά στον εργασιακό χώρο και εργοδότες και εργαζόμενοι μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα. Όμως, μπορεί να υπάρχει και μια νέα “απειλή” στον ορίζοντα: η παρακολούθηση των εργαζομένων εξ΄ αποστάσεως. «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το λογισμικό ελέγχου εργαζομένων, που ονομάζεται επίσης “bossware” και “tattleware” μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων» λέει ο Phil Muncaster από την παγκόσμια εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας ESET.

«Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το bossware μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να προστατευτεί από κλοπές και νομικούς κινδύνους ή ακόμη και να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας. Όμως, ταυτόχρονα , είναι και ένα ναρκοπέδιο σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και μπορεί να αποθαρρύνει τους υπαλλήλους σας και να βάλει την επιχείρησή σας σε νομικούς μπελάδες» αναφέρει ο Phil.

Ωστόσο, σε μια νέα εποχή όπου η εργασία πραγματοποιείται από οπουδήποτε, οι διευθυντές μπαίνουν όλο και πιο πολύ στον πειρασμό να παρακολουθούν το προσωπικό τους που είναι κατανεμημένο στα διάφορα μέρη της επικράτειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διακυβεύονται, κάθε οργανισμός που εξετάζει το ενδεχόμενο ελέγχου των εργαζομένων θα πρέπει να εστιάσει κυρίως στον προσεκτικό σχεδιασμό.

Τι είναι το bossware;

Το bossware είναι μια γενικότερη ορολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων παρακολούθησης εργαζομένων. Ενώ η λειτουργικότητα αυτού του λογισμικού ποικίλλει, σε ανώτατο επίπεδο θα καταγράφει ποια προγράμματα χρησιμοποιεί ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο πιο παρεμβατικός έλεγχος μπορεί να καταγράφει την οθόνη του εργαζομένου και τις πληκτρολογήσεις του. Το bossware ιδανικά εγκαθίσταται στον υπολογιστή ή τη συσκευή ενός εργαζομένου με τη ρητή γνώση και συγκατάθεσή του, αν και αυτό δε συμβαίνει πάντα.

«Ο έλεγχος των εργαζομένων είναι πιο δημοφιλής από ό,τι νομίζετε, λόγω της αύξησης της απομακρυσμένης εργασίας που προκάλεσε η πανδημία» λέει ο Muncaster από την ESET. Μελέτη καταδεικνύει ότι το 60% των εταιρειών με απομακρυσμένους εργαζόμενους χρησιμοποιούν τώρα κάποια μορφή bossware με το 88% από αυτές να έχουν απολύσει εργαζόμενους μετά την εγκατάσταση του λογισμικού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πάνω από τους μισούς (53%) εργαζόμενους των οποίων η δραστηριότητα παρακολουθείται βρέθηκε να ξοδεύουν τρεις ή περισσότερες ώρες κάθε μέρα σε δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την εργασία.

Ο έλεγχος των εργαζομένων θα μπορούσε να γίνει μέσα από:

 1. Ηλεκτρονικά μηνύματα (περιεχόμενο και αποστολείς/παραλήπτες)
 2. Ιστορικό προγράμματος περιήγησης
 3. Χρήση εφαρμογών
 4. Οθόνη υπολογιστή και πληκτρολογήσεις
 5. Web cameras
 6. Χρήση τηλεφώνου και περιεχόμενο κλήσεων
 7. Υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (στο γραφείο)
 8. Εντοπισμό οχήματος με GPS
 9. Εντοπισμό θέσης κάρτας πρόσβασης
 10. Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών και διαθέσεων

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Οι υποστηρικτές του bossware λένε ότι η συνετή χρήση του λογισμικού ελέγχου μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή τους με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Παρακολούθηση των επιπέδων άγχους του εργατικού δυναμικού
 • Συμβολή στην ενίσχυση της παραγωγικότητας – δείχνοντας ποιοι εργαζόμενοι δεν είναι συγκεντρωμένοι και ποιοι ξοδεύουν πολύ χρόνο σε χειροκίνητες, επαναλαμβανόμενες εργασίες που θα μπορούσαν να βελτιστοποιηθούν
 • Δημιουργία ενός πιο δίκαιου εργασιακού χώρου, διασφαλίζοντας ότι όλοι κάνουν το καθήκον τους
 • Μετριασμό του κινδύνου σκόπιμης/τυχαίας διαρροής δεδομένων και κακής υγιεινής κυβερνοασφάλειας

Από την άλλη βέβαια υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα, όπως:

 • Οι εργαζόμενοι μπορεί να βρουν μεθόδους παράκαμψης, αναιρώντας έτσι κάθε πιθανό όφελος.
 • Ο έλεγχος μέσω υπολογιστή/συσκευής μπορεί να μην καταγράφει το χρόνο που αφιερώνεται στη σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και άλλες μη ψηφιακές εργασίες – δίνοντας στους διευθυντές μια μυωπική άποψη της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Ανεβάζει τα επίπεδα άγχους και μπορεί να αποθαρρύνει το προσωπικό και να καταρρακώσει το ηθικό.
 • Προσωπικά δεδομένα και νομικές επιπτώσεις για τον εργοδότη

Νομικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής

Οι σύγχρονοι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο κινδύνου για τους οργανισμούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν bossware. Είναι σημαντικό τα όποια συστήματα να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Ο κανονισμός GDPR που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ επιτρέπει τον έλεγχο στο χώρο εργασίας, αλλά στο πλαίσιο συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών.

 • Οι οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν σαφείς πολιτικές που να ενημερώνουν το προσωπικό τους για τυχόν συστήματα ελέγχου των εργαζομένων και επίσης θα πρέπει να εργαστούν σκληρά ώστε οι εφαρμογές να είναι όσο το δυνατόν πιο διακριτικές.
 • Δεν επιτρέπεται η συγκεκαλυμμένη, εξαντλητική παρακολούθηση πχ χρήση του διαδικτύου και περιεχόμενο των επικοινωνιών.
 • Οι οργανισμοί που επιθυμούν να παρακολουθούν ιδιωτικές επικοινωνίες, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει επίσης να περιγράφουν μια σαφή νομική βάση για να το κάνουν.
 • Υπάρχουν αυστηροί κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων των εργαζομένων, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και ότι συλλέγονται μόνο οι σχετικές πληροφορίες, για τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο.

Εφαρμογή δίκαιων πρακτικών ελέγχου του προσωπικού

Από τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο έλεγχος των εργαζομένων δεν είναι μια πρωτοβουλία στο χώρο εργασίας που πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. «Δεν είναι όλες οι εταιρείες ίδιες» λέει ο Muncaster από την ESET και προτείνει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρήσεις:

 1. Εξετάστε και περιγράψτε τη νόμιμη βάση για την εφαρμογή του συστήματος.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος είναι αναγκαίος και αναλογικός και δεν παρεμβαίνει υπερβολικά στη ζωή των εργαζομένων σας.
 3. Αποφασίστε την έκταση της παρακολούθησής. Θα περιλαμβάνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση εφαρμογών και του διαδικτύου και τις κλήσεις; Για να αποφύγετε νομικά προβλήματα, μπορεί να είναι χρήσιμο να υπενθυμίζετε στο προσωπικό να χρησιμοποιεί τις προσωπικές του συσκευές για προσωπικά θέματα και τις συσκευές εργασίας μόνο για εταιρικά θέματα.
 4. Να είστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς με το προσωπικό σχετικά με το τι σκοπεύετε να κάνετε και γιατί – τεκμηριωμένο πλήρως σε μια σαφή και τυποποιημένη πολιτική.
 5. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται προστατεύονται από απώλεια, ζημιά ή κλοπή και ότι είναι ορατά μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 6. Ακολουθήστε πρακτικές ελαχιστοποίησης των δεδομένων, διαγράφοντας δεδομένα που τυχόν έχετε συλλέξει αμέσως μόλις αυτά δεν χρειάζονται πλέον.
 7. Εξετάστε εναλλακτικές λύσεις για τον έλεγχο του προσωπικού, όπως εκπαιδευτικές συνεδρίες ή/και τακτικές αξιολογήσεις επιδόσεων.
 8. Σκεφτείτε αν ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε ολόκληρο τον οργανισμό ή αν θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μικρότερο τμήμα της επιχείρησης.

Οι καλύτερες πολιτικές θα επιτύχουν μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία μεταξύ των επιχειρηματικών απαιτήσεων του οργανισμού και των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων του. Στη νέα εποχή της υβριδικής εργασίας, η διαφάνεια και ο διάλογος είναι το κλειδί για να παραμείνει το προσωπικό ενημερωμένο

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 143

  Security Report, τεύχος 143

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στον κλάδο της οικιακής ασφάλειας, που σήμερα έχει υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένες και «σωτήριες» λύσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες των τελι...
 • Wi-Fi Sensing

  Wi-Fi Sensing

  Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
 • Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

  Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

   Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
 • Video Analytics

  Video Analytics

  Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...
 • Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες και αυτός είναι ίσως ένας από τους κυριότερους λόγους που για κάποιους η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι συναρπαστικό, ενώ για άλλους δυνητι...
 • ONVIF

  ONVIF

  Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum), το παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο διασύνδεσης φυσικών προϊόντων ασφαλείας IP, παρουσίασε το πρόσθετο διαμόρφωσης TLS, που θα επιτρέψει ταχύτερες και ασφαλ...
 • Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Η Oktabit Α.Ε., διακεκριμένη εταιρεία στον χώρο της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με 30 και πλέον έτη επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα στρατηγική συνε...
 • Uniview F & Q3 Series

  Uniview F & Q3 Series

  H Uniview είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων CCTV, με έδρα την Hangzhou της Κίνας, 4 κέντρα R&D, παραρτήματα ανά την υφήλιο και παρουσία σε 145 χώρες. Μέσα σε 15 μόνο χρόν...
 • IP κάμερες της Tiandy

  IP κάμερες της Tiandy

  Σήμερα, η βιντεοεπιτήρηση δεν αφορά μόνο στην παρακολούθηση, αφορά στη λήψη και στην επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...