Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 10
DIGITAL TV 187
28 Φεβρουαρίου 2024 10:04

H ABB δημοσιεύει την Ενοποιημένη Έκθεση 2023

abb d8980762

H ABB δημοσίευσε την Ενοποιημένη Έκθεσή της, η οποία αποτελεί το βασικό report της εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου. Η έκθεση ενσωματώνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εταιρική διακυβέρνηση, τις οικονομικές επιδόσεις και τις ενέργειες σε επίπεδο βιωσιμότητας.

 • Η Έκθεση καλύπτει τη στρατηγική της ABB για το 2023 και τις επιδόσεις της σε επίπεδο επιχειρηματικό, διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικών και βιωσιμότητας.
 • Η εταιρεία πέτυχε μείωση 76% των εκπομπών GHG σύμφωνα με τους στόχους των Πεδίων Εφαρμογής 1 και 2 από το 2019.
 • Επιπλέον, η ΑΒΒ κατάφερε την αποφυγή εκπομπής 74 μεγατόνων CO2e καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της το 2023.

Πέρα από την Ενοποιημένη Έκθεση, το Σύνολο Ετήσιων Αναφορών 2023 της ΑΒΒ, που δημοσιεύθηκε σήμερα, περιλαμβάνει την Οικονομική Έκθεση, την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Έκθεση Αποζημίωσης, την Έκθεση Βιωσιμότητας, καθώς και το έντυπο 20-F που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Συνδυάζοντας την ηγετική μας θέση στην τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και τον αυτοματισμό, με το αποκεντρωμένο μοντέλο λειτουργίας ABB Way, δημιουργούμε ολιστική αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς μας, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό από πλευράς πόρων μέλλον. Το 2023 εκμεταλλευτήκαμε το θετικό κλίμα της αγοράς και τους ισχυρούς παράγοντες ζήτησης, με τα οικονομικά και αειφόρα επιτεύγματά μας να δείχνουν ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Peter Voser, Πρόεδρος της ΑΒΒ.

Το μοντέλο δημιουργίας αξίας της ABB παρέχει μία ολοκληρωμένη περίληψη της ολιστικής αξίας που δημιουργεί η εταιρεία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλη την αλυσίδα αξίας της, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, εργαζομένων, επενδυτών και προμηθευτών. Περιγράφει τις εισροές που χρειάζεται η ΑΒΒ για να δημιουργήσει αξία και δείχνει τον τρόπο που ο Όμιλος μετατρέπει αυτές τις εισροές σε εκροές και αποτελέσματα μέσω του αποκεντρωμένου μοντέλου λειτουργίας του.

«Το 2023 ήταν έτος ρεκόρ για την ABB. Πέτυχαμε ισχυρές επιδόσεις, και ως ηγέτης τεχνολογίας στους τομείς του ηλεκτρισμού και του αυτοματισμού, η ABB συνέχισε να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης για ένα καθαρό μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων. Οι λύσεις μας βοήθησαν στη βελτιστοποίηση, τη μετάβαση στον ηλεκτρισμό και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις βιομηχανίες, τα κτίρια, την ηλεκτρική ενέργεια και τις μεταφορές – τομείς που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Έτσι, κάναμε πιο βιώσιμους τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε, παράγουμε, εργαζόμαστε και ζούμε, ενώ συνεχίσαμε να σημειώνουμε καλή πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα της ABB, που προσέφερε τόσο καλά αποτελέσματα και δημιούργησε αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μας», σχολίασε ο Björn Rosengren, CEO της ΑΒΒ.

Ικανοποιητική πρόοδος προς τους στόχους βιωσιμότητας

Ως μέρος των προσπαθειών της ABB να δημιουργήσει μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η εταιρεία υπέβαλε για επικύρωση ανανεωμένους στόχους μείωσης εκπομπών CO2e, που είναι ευθυγραμμισμένοι με το Πρότυπο Net-Zero της πρωτοβουλίας Science-Based Targets initiative (SBTi). Αυτοί οι στόχοι της ΑΒΒ περιλαμβάνουν τα Πεδία Εφαρμογής 1 και 2, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση εκπομπών αερίων κατά 80% μέχρι το 2030 και 100% μέχρι το 2050 – σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2019 – καθώς και το Πεδίο Εφαρμογής 3, το οποίο καλύπτει την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας, έχοντας ως στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων κατά 25% έως το 2030 και 90% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2022.

Το 2023 η ABB πέτυχε μείωση εκπομπών αερίων κατά 76% στα Πεδία Εφαρμογής 1 και 2 σε σύγκριση με το 2019, ενώ το Πεδίο Εφαρμογής 3 παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2022 και με βάση τη μετρούμενη απώλεια ενέργειας (αντιπροσωπευτικό σενάριο). Κατά τον υπολογισμό με βάση την εισροή ενέργειας (αυστηρό σενάριο), η εταιρεία αναφέρει αύξηση των εκπομπών 11% στο Πεδίο Εφαρμογής 3 σε σχέση με το 2022.

Η εταιρεία μείωσε επίσης την κατανάλωση ενέργειας κατά 21% σε σχέση με το 2019. Στο τέλος του 2023, το 64% της κατανάλωσης ενέργειας της ABB και το 94% της ηλεκτρικής της ενέργειας προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ABB

Τα προϊόντα της ABB που πωλήθηκαν το 2023 στους πελάτες της, θα οδηγήσουν στην αποφυγή 74 μεγατόνων εκπομπών αερίων κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό συμβάλλει στη φιλοδοξία της εταιρείας να υποστηρίξει τους πελάτες στην αποφυγή 600 μεγατόνων εκπομπών GHG από το 2022 μέχρι το 2030, με βάση όλα τα προϊόντα που η εταιρεία αναμένει να πουλήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ως μέρος του πυλώνα διατήρησης των πόρων της Sustainability Agenda, η ABB μείωσε περαιτέρω την ποσότητα των απορριμμάτων που στέλνει στους χώρους υγειονομικής ταφής στο 6,3% το 2023, μείωση 40% από το 2019, την ώρα που ανακυκλώνει 86% των απορριμμάτων της. Μέχρι το τέλος του 2023 η ABB είχε επίσης αξιολογήσει το 31% του χαρτοφυλακίου προϊόντων της ως μέρος του στόχου της να καλύψει τουλάχιστον 80% του χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεών της με την Προσέγγιση Κυκλικότητας έως το 2030.

Τέλος, σύμφωνα με τον στόχο της για την προώθηση της κοινωνικής προόδου, το 2023 η ABB μείωσε το ποσοστό του παραγωγικού χρόνου που χάνεται λόγω τραυματισμών (LTIFR) κατά 9%, σε επίπεδα που βρίσκονται στην κορυφή της βιομηχανίας. Παράλληλα, αύξησε το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο 21% από το 17,8% που ήταν το 2022. Η εταιρεία επέκτεινε επίσης το πρόγραμμά της για τη δέσμευση της κοινότητας, περιλαμβάνοντας την εκπαίδευση, την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, την ενδυνάμωση της κοινότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υποστήριξε περισσότερα από 500 κοινοτικά έργα και φιλανθρωπικές οργανώσεις το 2023.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κατεβάσετε το πλήρες σύνολο των ετήσιων αναφορών της ABB, συμπεριλαμβανομένης της Ενοποιημένης Έκθεσης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, εδώ: go.abb/reports

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Cyprus, τεύχος 11

  Security Cyprus, τεύχος 11

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • Dahua Insider

  Dahua Insider

  Βελτιωμένη γενιά Access Controller με νέες δυνατότητες και λειτουργίες Ο νέος Insider Access Controller της Dahua, ASC3202B, έρχεται να γίνει η «καρδιά» της εγκατάστασήςμας. Ενσωματώνει Web Int...
 • Security TOP 50

  Security TOP 50

  Η κατάταξη των εταιρειών Security, που δημοσιεύει κάθε χρόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του το περιοδικό asmag.com, είναι πλέον διαθέσιμη! Το asmag.com, που σε συνεργασία με κορυφαία στελέχη του κλάδ...
 • PIAM 2.0

  PIAM 2.0

  Το PIAM (Physical Identity and Access Management), που αναφέρεται στον έλεγχο πρόσβασης και σημαίνει διαχείριση της φυσικής ταυτότητας και της πρόσβασης, είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα που ...
 • Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Οι body worn κάμερες, που κατά βάση χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου, μπορούν μεταξύ άλλων να τοποθετηθούν στις στολές των αστυνομικών και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες,...
 • Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Η ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και εξαγωγής πληροφοριών / δεδομένων από πολλαπλές πηγές μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για μία επιχείρηση, κάτι που γίνεται καλύτερα αντιληπτό όταν εξετάζουμ...
 • Πρωτόκολλο DALI

  Πρωτόκολλο DALI

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας φωτιστικών ασφαλείας DALI (Digital Addressable Lighting Interface) αναδεικνύει μια νέα εποχή στον χώρο της τεχνολογίας φωτισμού, προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες ελέ...
 • Ajax Special Event: Νέα προϊόντα και λύσεις στην 5η κατά σειρά virtual παρουσίαση!

  Ajax Special Event: Νέα προϊόντα και λύσεις στην 5η κατά σειρά virtual παρουσίαση!

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Ο ρόλος των καμερών ασφαλείας στο industry 4.0

  Ο ρόλος των καμερών ασφαλείας στο industry 4.0

  Πριν από το 2014, ο όρος αναζήτησης «industry 4.0» στο Google ήταν πρακτικά ανύπαρκτος. Αυτό έπαψε να ισχύει από το 2019, όπου το 68% των ερωτηθέντων μιας παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποίησε η M...