Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 11
DIGITAL TV 187
ilka aggelia
24 Οκτωβρίου 2023 10:52

Η devolo απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το WiFi

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2023%2F10%2Fdevolo wifi

To WiFi έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και είναι απαραίτητο για πολλές εργασίες και δραστηριότητες. Μία ασύρματη σύνδεση, μπορεί να δημιουργηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο, χωρίς να απαιτείται κάποια τεχνική γνώση. Τι συμβαίνει όμως όταν η λήψη δεδομένων δικτύου είναι κακή, τι αντιπροσωπεύουν τα διάφορα πρότυπα WiFi και τι είναι το mesh WiFi;

Τι είναι στην πραγματικότητα τo WiFi;

Η λέξη WiFi είναι ευρέως γνωστή και οι περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες του WiFi, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνει στις ηλεκτρονικές συσκευές να συνδέονται στο Internet. Αποκωδικοποιώντας τη λέξη WiFi, προκύπτει το “Wireless Fidelity”. Το WiFi ουσιαστικά αποτελείται από διάφορα τοπικά δίκτυα, τα οποία δεν δημιουργούν μόνα τους μία διαδικτυακή  σύνδεση, αλλά ουσιαστικά συνδέονται όλα με το router αυτό το οποίο και δημιουργεί τη σύνδεση στο Internet. Η σύγχρονη τεχνολογία WiFi δεν είναι τόσο παλιά, όσο πιστεύουμε. Στην πραγματικότητα, ξεκίνησε το 1997 με τον πρώτο ορισμό προτύπου WiFi από το Ινστιτούτο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Τα επόμενα 25 χρόνια από τότε μέχρι και σήμερα, η τεχνολογία WiFi αναπτύχθηκε αρκετά.

Τι είναι το WiFi 6 και το WiFi 7;

Οι ονομασίες που δίνονταν αρχικά στα πρότυπα WiFi δεν ήταν αρκετά προσδιοριστικές και μερικές φορές ήταν και αρκετά περίπλοκες για τους τελικούς χρήστες. Γι’ αυτό τον λόγο, τα τελευταία χρόνια, έχουν δοθεί πλέον συγκεκριμένες ονομασίες στα πρότυπα. Το WiFi 6 είναι σε κάποιο βαθμό το πραγματικό όνομα του προτύπου IEEE 802.11ax. Το WiFi 7 είναι ένα άλλο όνομα για το IEEE 802.11be. Αν και αυτό είναι το νεότερο και πιο προηγμένο πρότυπο, δεν υποστηρίζεται ακόμη από πολλές τερματικές συσκευές. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τη μετατροπή του προτύπου στο άμεσο μέλλον. Ειδικά, δεδομένου ότι οι θεωρητικά δυνατοί ρυθμοί μετάδοσης, επιτυγχάνονται σπάνια στην πράξη.

Είναι τα πρότυπα WiFi συμβατά μεταξύ τους;

Γενικά, δίνεται αρκετή προσοχή στην συμβατότητα των νέων προτύπων WiFi με τα παλαιότερα πρότυπα. Οι τεχνικοί, θα πρέπει να λύνουν προβλήματα συμβατότητας που εμποδίζουν τις συνδέσεις. Η αναβάθμιση των προτύπων WiFi, σίγουρα αξίζει, για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα προβλήματα μπορεί θεωρητικά να προκύψουν με παλαιότερες συσκευές. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κοιτάζοντας την τεκμηρίωση. Ωστόσο, οι τερματικές συσκευές με πιστοποίηση WiFi είναι εύκολα συμβατές μεταξύ τους στις περισσότερες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο πρότυπο WiFi 7 είναι συμβατό με όλα τα παλαιότερα πρότυπα, όπως τα WiFi 4, 5, 6 και 6e.

devolo 2

Πόσο ασφαλές είναι το WiFi;

Για να απαντηθεί η συγκεκριμένη ερώτηση, θα πρέπει αρχικά να διευκρινιστεί αν χρησιμοποιείται ιδιωτικό ή δημόσιο ασύρματο δίκτυο LAN. Γενικότερα οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν τα ελεύθερα προσβάσιμα δίκτυα. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για την ασφάλεια του δικτύου, ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για μη κρυπτογραφημένα ασύρματα δίκτυα LAN. Σε αυτά τα δίκτυα, είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται πολύ ευαίσθητες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα οι εφαρμογές των τραπεζών.

Στα ιδιωτικά δίκτυα LAN, οι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια του δικτύου τους και συναντούν τους όρους WEP, WPA, WPA2 και WPA3. Το WEP (Wired Equivalent Privacy), η παλαιότερη μέθοδος, θεωρείται ανασφαλής και δεν είναι πλέον ενημερωμένη. Το ίδιο ισχύει και για την πρώτη έκδοση του WPA (Wi-Fi Protected Access).

Οι εκδόσεις WPA2 και WPA3, είναι οι πιο πρόσφατες και εξακολουθούν να αποτελούν ασφαλείς μεθόδους κρυπτογράφησης για οικιακά ασύρματα δίκτυα LAN. Το WPA3 αποτελεί το πιο ασφαλές και καθιστά πιο εύκολη την ρύθμιση ενός ασύρματου δικτύου LAN. Ωστόσο, είναι ακόμη δύσκολο το WPA3 να υποστηρίξει κάθε τερματική συσκευή. Γι’ αυτό το λόγο, το WPA2 παραμένει επίσης μια εξαιρετική επιλογή για ασφαλές WiFi. Και στις δύο παραλλαγές, ωστόσο, η ασφάλεια ξεκινά με την επιλογή ενός επαρκώς ασφαλούς κωδικού πρόσβασης!

Σε τι οφείλεται μία κακή σύνδεση στο δίκτυο WiFi;

Οι συνδέσεις WiFi σε ιδιωτικά νοικοκυριά έχουν μεγάλο αριθμό φυσικών εχθρών: τοίχους και οροφές, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμη, έπιπλα και φυτά σε εσωτερικούς χώρους, μπορούν να είναι υπαίτια για μία κακή σύνδεση στο δίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ένα σπίτι πρέπει να είναι άδειο για να υπάρχει καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η καλή τοποθεσία του router μπορεί να βελτιώσει πολύ την κατάσταση. Δεν θα πρέπει να το τοποθετείτε σε ντουλάπια αλλά αντιθέτως σε όσο πιο κεντρικό σημείο γίνεται μέσα στο σπίτι. Αν αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό, ή αν πρόκειται για πολύ μεγάλους χώρους, υπάρχουν συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της εμβέλειας WiFi.

Πως μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου WiFi;

Σε πολλά νοικοκυριά, υπάρχουν πολλά ελλείματα στην απόδοση WiFi, επειδή το router φτάνει στα όριά του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα ξεκινά από τον πάροχο, από τον οποίο φτάνει το δίκτυο στο διαμέρισμα ή στο σπίτι, το οποίο συχνά απέχει πολύ από τα σημεία όπου χρειάζεται. Τα καλά νέα είναι πως η ποιότητα του WiFi μπορεί επίσης να βελτιωθεί και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς περίπλοκα ή και δαπανηρά δομικά μέτρα.

Τα WiFi repeaters λαμβάνουν το υπάρχον σήμα από το router και το επεκτείνουν. Αυτό προσφέρει καλύτερη κάλυψη. Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός ο τύπος επέκτασης είναι επίσης επιρρεπής σε προβλήματα. Όσο αυξάνεται η απόσταση από το router, το σήμα WiFi που λαμβάνει το repeater γίνεται όλο και πιο αδύναμο. Οι χρήστες που εξαρτώνται από τη σύνδεση πολλών repeaters σε σειρά θα πρέπει να καταφεύγουν στις λεγόμενες λύσεις Powerline. Αυτές οι λύσεις αποτελούνται από εύχρηστους προσαρμογείς που απλώς συνδέονται σε μια πρίζα. Έτσι, οι προσαρμογείς χρησιμοποιούν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος για τη μετάδοση δεδομένων. Επομένως, η σύνδεση Powerline δεν επιβραδύνεται από τοίχους ή οροφές και είναι επίσης κατάλληλη για τη γεφύρωση μεγάλων αποστάσεων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ιδιαίτερα πρακτική, καθώς ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο Powerline, η online σύνδεση είναι διαθέσιμη στο σημείου προορισμού τόσο μέσω καλωδίου LAN, όσο και μέσω WiFi.

Τι είναι το Mesh WiFi;

Το Mesh WiFi θεωρείται από τα έξυπνα οικιακά δίκτυα στα οποία πολλά σημεία ασύρματης πρόσβασης λειτουργούν μέσω στενών διασυνδέσεων. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό; Για παράδειγμα, συνδέοντας πάντα φορητές τερματικές συσκευές σε κάθε σημείο πρόσβασης το ίδιο το δίκτυο Mesh διαχειρίζεται τον έλεγχο αυτής της σύνδεσης. Στις παραδοσιακές ρυθμίσεις WiFi, ωστόσο, οι τερματικές συσκευές μπορεί να “κολλήσουν” σε μια υπάρχουσα σύνδεση hotspot, ακόμη και αν και υπάρχει καλύτερη σύνδεση κοντά. Αυτό γίνεται εμφανές, για παράδειγμα, κάθε φορά που μετακινείστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Ο κεντρικός έλεγχος μετάδοσης δεδομένων σε συστήματα Mesh επιτρέπει και άλλα έξυπνα πρόσθετα, π.χ. “band steering” για αυτόματη επιλογή των ζωνών συχνοτήτων ή “airtime fairness”. Η μετατροπή σε Mesh WiFi μπορεί να αξίζει τον κόπο, ειδικά σε μεγαλύτερα νοικοκυριά με πολλές τερματικές συσκευές. Ωστόσο, το devolo Magic συνδυάζει και τα δύο: Mesh υψηλής απόδοσης WiFi με την τελευταία τεχνολογία Powerline!

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report Cyprus, 12
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος 12 του Security Report Cyprus θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σ...
INIM Previdia UltraVox
Τα μοντέλα της σειράς πινάκων ελέγχου πυρκαγιάς Previdia Ultra Vox ενσωματώνουν λειτουργίες φωνητικής εκκένωσης / αναγγελίας κινδύνου και ανακοινώσεων, καθώς και τεχνολογίες πυρανίχνευσης. Όλα σε ...
Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security
Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;
Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
Τα 20 κορυφαία Υβριδικά συστήματα συναγερμού της αγοράς
Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
Wi-Fi Sensing
Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων
 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
Video Analytics: 2 διαφορετικές προσεγγίσεις
Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...