Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 12
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
8 Ιανουαρίου 2024 11:00

Η εποχή της Κυβερνοευπάθειας: Εκεί όπου η εορταστική περίοδος γίνεται παιδική χαρά για τους χάκερ

Κατανόηση των κινδύνων και ενίσχυση της άμυνας κατά τη διάρκεια των γιορτών

check point 5c4af1ec

Ενώ η εορταστική περίοδος είναι μια περίοδος χαράς και γιορτής, φέρει μαζί της αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων. Καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι κλείνουν τις εκκρεμότητες του έτους για να υποδεχτούν τον νέο, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ετοιμάζονται να διανείμουν τα δικά τους «δώρα» που μόνο αναστάτωση προκαλούν.

Τέτοιες ενέργειες έχουν λάβει χώρα και στο παρελθόν, με πιο αξιοσημείωτο περιστατικό την παραβίαση της SolarWinds που συνέβει μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς το 2020. Η παραβίαση, η οποία στόχευε το λογισμικό Orion της εταιρείας, έθεσε σε κίνδυνο χιλιάδες πελάτες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων βασικών κυβερνητικών υπηρεσιών και κορυφαίων εταιρειών. Η ενορχηστρωμένη εκστρατεία δεν ήταν μόνο μια κλήση αφύπνισης για τους επαγγελματίες της πληροφορικής, αλλά μια ζωντανή υπενθύμιση των τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο που προκύπτουν όταν η συνήθης επαγρύπνηση μειώνεται κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Οι Διακοπές και η Παύση Απαραίτητων Ενεργειών 

Αυτή η εποχή του χρόνου παρέχει το τέλειο σενάριο για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο. Η μειωμένη στελέχωση, οι καθυστερημένοι χρόνοι απόκρισης και ο γενικός εφησυχασμός που έρχεται με την εορταστική περίοδο δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για επιθέσεις. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργική συνέχεια κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου υψηλής δραστηριότητας, πολλοί οργανισμοί υιοθετούν ένα «πάγωμα αλλαγών» στα συστήματα πληροφορικής τους. Έτσι, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες ενημερώσεις στο περιβάλλον πληροφορικής, ενώ λαμβάνονται υπόψη άλλες προτεραιότητες, γεγονός που δημιουργεί ακούσια κενά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι βασικές ενημερώσεις και patches καθυστερούν, αφήνοντας τα συστήματα εκτεθειμένα σε γνωστούς κινδύνους. Το περιστατικό της SolarWinds είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τέτοιες ευπάθειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση της πληροφορικής κατά τη διάρκεια των εορτών.

Αυξημένοι Κίνδυνοι με Μειωμένο Προσωπικό

Η εορταστική περίοδος συχνά συμπίπτει με μειωμένα επίπεδα στελέχωσης. Αυτή η μείωση του προσωπικού επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης, ανίχνευσης και ανταπόκρισης σε αναδυόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο. Δεν διαθέτουν όλες οι εταιρείες ένα Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) τρίτων, πόσο μάλλον εσωτερικά, και πολλά Κέντρα Ασφαλούς Λειτουργίας (SOCs) λειτουργούν μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες. Αυτή η έλλειψη συνεχούς παρακολούθησης γίνεται ακόμη πιο εμφανής στο τέλος του έτους, όπως ήταν εμφανές στην περίπτωση της SolarWinds.

Άνοδος στις Απάτες Ηλεκτρονικού Ψαρέματος στις Διακοπές

Η εορταστική περίοδος δημιουργεί μια αύξηση στις απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος, με στόχο την εκμετάλλευση της γενικής ατμόσφαιρας επείγοντος και απόσπασης της προσοχής στους οργανισμούς. Το “Phishmas: Direct Deposit Scam,” που αναφέρθηκε από την Avanan, είναι ένα παράδειγμα όπου οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν αυτή την εποχή του χρόνου για να πλαστοπροσωπήσουν τους υπαλλήλους και να κάνουν αλλαγές στις οικονομικές συναλλαγές. Σε αυτήν την απάτη, οι επιτιθέμενοι εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι που ζητούν από το HR ή τους διευθυντές τους να αλλάξουν τα στοιχεία άμεσης κατάθεσης, ανακατευθύνοντας τις πληρωμές σε ψεύτικο λογαριασμό. Αυτές οι απάτες είναι ιδιαίτερα ύπουλες κατά τη διάρκεια των διακοπών και απαιτούν αυξημένη ευαισθητοποίηση και προληπτικά μέτρα.

Αλλαγή Νοοτροπίας στην Αντιμετώπιση Περιστατικών (IR)

Οι συνέπειες αυτών των παραβιάσεων είναι εκτεταμένες. Πέρα από τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο και την απώλεια δεδομένων, οι εταιρείες υφίστανται ζημιά στη φήμη και διαβρώνεται η εμπιστοσύνη των πελατών τους. Στην περίπτωση της SolarWinds, οι επιπτώσεις στο κόστος κατά τους πρώτους εννέα μήνες μετά την επίθεση ήταν πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ασφάλεια, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον οργανισμό. Τα επακόλουθα μιας επίθεσης συχνά περιλαμβάνουν δαπανηρή αποκατάσταση και αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο, καθιστώντας την μια μακροπρόθεσμη πρόκληση. Η λύση είναι η στροφή σε μια πιο ενεργητική νοοτροπία στην αντιμετώπιση περιστατικών (IR).

Πολύ συχνά η ομάδα IR (Incident Response) βλέπει τα θύματα να λειτουργούν αντιδραστικά μόλις μια επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μερικές φορές δεν έρχονται σε επαφή παρά μόνο ημέρες αργότερα, όταν τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν ήδη καταστραφεί ή μολυνθεί κατά τη διάρκεια των προσπαθειών αποκατάστασης. Με μια IR με έμφαση στην πρόληψη, μπορείτε να προσδιορίσετε τι χρειάζεται προστασία, πού βρίσκονται τα τρωτά σημεία και οι αδυναμίες, πώς να αντιμετωπιστούν και τυχόν συναφείς κινδύνους.

Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια των διακοπών

Η διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια των διακοπών είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, καθώς η αυξημένη διαδικτυακή δραστηριότητα προσελκύει συχνά εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τρωτά σημεία. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ασφαλείς κατά τη διάρκεια των εορτών:

  • Εκπαίδευση εργαζομένων: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τους υπαλλήλους για να τους εκπαιδεύσει σχετικά με πιθανές απειλές και βέλτιστες πρακτικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τυχόν stand-ins που ενδέχεται να μην έχουν πλήρη ορατότητα με βάση τη διαχείριση πρόσβασης
  • Συστήματα ενημέρωσης και ενημέρωσης κώδικα: Παρόλο που ορισμένοι εφαρμόζουν πάγωμα αλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του έτους, οι οργανισμοί θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά και να επιδιορθώνουν όλο το λογισμικό όπου είναι δυνατόν, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών, για την αντιμετώπιση γνωστών τρωτών σημείων
  • Ασφαλή περιβάλλοντα απομακρυσμένης εργασίας: Εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, βεβαιωθείτε ότι τα οικιακά τους δίκτυα είναι ασφαλή. Εφαρμόστε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) για την κρυπτογράφηση της μετάδοσης δεδομένων και χρησιμοποιήστε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) για πρόσβαση
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing): Είναι σημαντικό να προειδοποιείτε τους υπαλλήλους σχετικά με απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) με θέμα τις γιορτές, όπως ψεύτικες προσφορές ή ειδοποιήσεις αποστολής. Ενθαρρύνετέ τους να επαληθεύουν την αυθεντικότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποφεύγουν να κάνουν κλικ σε ύποπτους συνδέσμους
  • Παρακολούθηση δραστηριότητας δικτύου: Τα εργαλεία παρακολούθησης δικτύου έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται άμεσα σε ασυνήθιστες δραστηριότητες. Ρύθμιση ειδοποιήσεων για τυχόν ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
  • Δημιουργία αντιγράφων  ασφαλείας δεδομένων: Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας κρίσιμων επιχειρηματικών δεδομένων και να διασφαλίζετε ότι αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται με ασφάλεια. Δοκιμάστε τις διαδικασίες αποκατάστασης δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να ανακτηθούν με επιτυχία, εάν χρειαστεί
  • Συνεργασία με προμηθευτές: Αν η επιχείρησή σας βασίζεται σε τρίτους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με ισχυρές πρακτικές ασφαλείας. Επαληθεύστε τα μέτρα ασφαλείας τους και κοινοποιήστε τις προσδοκίες σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Συμπέρασμα: Υιοθέτηση μιας δυναμικής προσέγγισης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Το περιστατικό της SolarWinds είναι μια ισχυρή υπενθύμιση της επίμονης φύσης των απειλών στον κυβερνοχώρο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των διακοπών. Η αναγνώριση ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μια συνεχής διαδικασία είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των εξελισσόμενων απειλών και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Οι οργανισμοί θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων τακτικών ενημερώσεων του συστήματος, ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των εργαζομένων και αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας για να εξασφαλίσουν ισχυρούς αμυντικούς μηχανισμούς έναντι των μοναδικών προκλήσεων της εορταστικής περιόδου.

Αντιμετωπίζετε κρίση στην ασφάλεια σας; Μιλήστε με την ομάδα IR

Οι εταιρείες δεν έχουν την πολυτέλεια να χαλαρώσουν. Αυτό απαιτεί μια αλλαγή στη νοοτροπία από το να βλέπουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως μια εφάπαξ ρύθμιση, σε μια συνεχή, εξελισσόμενη διαδικασία. Η επένδυση σε ισχυρά συστήματα ασφαλείας, η τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων και η θέσπιση πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιμα βήματα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι μερικές φορές αντιμετωπίζετε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χρειάζεστε ταχεία βοήθεια για να μετριάσετε τις επιπτώσεις μιας επίθεσης.

Η ομάδα IR μας παρέχει μια υπηρεσία διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας 24x7x365, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε είστε πελάτης της Check Point είτε όχι. Εάν δέχεστε επίθεση και χρειάζεστε βοήθεια αμέσως, επικοινωνήστε με την ομάδα IR μέσω της τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης, στην οποία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες εδώ.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report Cyprus, 12
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος 12 του Security Report Cyprus θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σ...
INIM Previdia UltraVox
Τα μοντέλα της σειράς πινάκων ελέγχου πυρκαγιάς Previdia Ultra Vox ενσωματώνουν λειτουργίες φωνητικής εκκένωσης / αναγγελίας κινδύνου και ανακοινώσεων, καθώς και τεχνολογίες πυρανίχνευσης. Όλα σε ...
Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security
Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;
Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
Τα 20 κορυφαία Υβριδικά συστήματα συναγερμού της αγοράς
Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
Wi-Fi Sensing
Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων
 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
Video Analytics: 2 διαφορετικές προσεγγίσεις
Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...