Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 09
DIGITAL TV 183
6 Νοεμβρίου 2023 11:01

Συστήματα συναγερμού: Έκδοση Αδείας Σύνδεσης ή Ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες

alarm 318e8763

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας διαβάζουμε τα κριτήρια για την έκδοση αδείας σύνδεσης ή ανανέωσης συστημάτων συναγερμού με τις αστυνομικές υπηρεσίες. Ειδικότερα:

Η άδεια αυτή χορηγείται δυνάμει της υπ΄αριθμ.8518/9/1-ιβ΄από 14-4-99 (ΦΕΚ.Β΄-417/19-4-99) Απόφασης του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ΄αριθμ.8518/9/1-λ΄ από 2/10/2000 Απόφαση του. (ΦΕΚ.Β΄1225/6-10-2000)

Την άδεια αυτή χορηγεί ο Δ/ντής της οικείας Διεύθυνσης Aμεσης Δράσης και ο Αστυνομικός Δ/ντής του Νομού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1.  Ο σκοπός χρήσης και το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων στον υπό σύνδεση χώρο, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του.

2. Η δυνατότητα φρούρησης του χώρου με ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας.

3. Τυχόν εκδήλωση προηγουμένων εγκληματικών ενεργειών, στρεφομένων κατά του υπό σύνδεση χώρου.

4. Οι δυνατότητες των αστυνομικών Υπηρεσιών, υποδοχής των συνδέσεων σε συνδυασμό με τις λοιπές ανάγκες τους.

5. Η θέση του υπό σύνδεση χώρου, καθώς και η απόστασή του από την πλησιέστερη αστυνομική Αρχή.

6. Η δημιουργία προβλημάτων κατά το διάστημα τυχόν προηγούμενης σύνδεσης.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που βρίσκεται ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση, με πλήρη στοιχεία ταυτότητος του αιτούντος. Προκειμένου περί εταιρείας αναφέρεται η επωνυμία της, τα στοιχεία του εκπροσώπου της, το είδος της ασκουμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, η διεύθυνση και ο ακριβής προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το είδος της ασκουμένης στον υπό σύνδεση χώρο δραστηριότητας (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).
 •  Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Περιγραφή διπλωματούχου μηχανικού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.
 •  Βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού.
 • Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σ΄αυτόν.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για τον ορισμό υπεύθυνου χειριστή-συντηρητή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτή του, με την διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους
 •  Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2622/1998 (Α-138), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου Ν. 4058/2012.
 •  Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.
 • Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής της οικείας Δ.Ο.Υ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις ίδιες ως άνω Υπηρεσίες, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται και για την χορήγηση έγκρισης της σύνδεσης (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).
 • Φωτοαντίγραφο της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάση των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύγκρισης.
 • Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου Ν. 4058/2012

Σημείωση: Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων, βάση των οποίων εγκρίθηκε η σύνδεση ή η συνέχιση αυτής, υποβάλλονται εξαρχής όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του παρόντος δικαιολογητικά, εκτός εάν η μεταβολή αναφέρεται μόνο στην αλλαγή του προσώπου του υπευθύνου χειριστή – συντηρητή του συστήματος.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...