Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 08
DIGITAL TV 180
14 Ιουλίου 2023 10:38

Το IBM watsonx είναι τώρα διαθέσιμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των οργανισμών για επιχειρηματική τεχνητή νοημοσύνη

watsonx 3e2a4fb6

Η IBM ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση  του IBM watsonx – η επιχειρησιακή Data&AI πλατφόρμα της για τεχνητή νοημοσύνη. Το watsonx, το οποίο παρουσιάστηκε  στο IBM THINK τον Μάιο, περιλαμβάνει τρία προϊόντα που βοηθούν τους οργανισμούς να επιταχύνουν και να κλιμακώσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI): το watsonx.ai studio για νέα θεμελιώδη μοντέλα, generative AI και μηχανική μάθηση (τώρα διαθέσιμο)- τον χώρο αποθήκευσης   watsonx.data fit-for-purpose , σχεδιασμένο σε μια ανοικτή αρχιτεκτονική lakehouse (τώρα διαθέσιμο)- και την εργαλειοθήκη διακυβέρνησης watsonx.governance για την ενεργοποίηση ροών εργασιών ΑΙ και την επίτευξη αξιόπιστων, διαφανών και εξηγήσιμων αποτελεσμάτων (θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσα στο έτος).

Καινοτομία με πελάτες και συνεργάτες

Το Watsonx επιτρέπει στους πελάτες και τους συνεργάτες να εξειδικεύουν και να αναπτύσσουν μοντέλα για διάφορα επιχειρηματικά use cases ή να δημιουργούν τα δικά τους μοντέλα. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει διαμορφωθεί από περισσότερους από 150 χρήστες σε διάφορους κλάδους – από τηλεπικοινωνίες έως τράπεζες – οι οποίοι  συμμετέχουν στα προγράμματα beta και tech preview. Δείτε   εδώ περισσότερες  από 40 επωνυμίες και τις πρώτες  μαρτυρίες.

Οι επιχειρήσεις είναι ενθουσιασμένες με την προοπτική αξιοποίησης των θεμελιωδών μοντέλων και της μηχανικής μάθησης σε ένα μέρος, με τα δικά τους δεδομένα, για την επιτάχυνση των generative AI workloads.

“Το λανσάρισμα του watsonx από την IBM αποτελεί μια αφύπνιση”, δήλωσε ο Sean Im, Samsung SDS America, “και μας εμπνέει  να εξερευνήσουμε την τεράστια δυναμική που έχουν οι δυνατότητες το watsonx.ai generative AI για να προσφέρουμε πρωτοφανείς καινοτομίες για τους πελάτες μας”.

“Σε ένα περιβάλλον όπου η ενσωμάτωση με τα συστήματά μας και η εύκολη διασύνδεση με διάφορα λογισμικά είναι υψίστης σημασίας, το watsonx.ai αναδεικνύεται ως μια συναρπαστική λύση”, δήλωσε ο Atsushi Hasegawa, Chief Engineer, Honda R&D. “Οι ευέλικτες δυνατότητες ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ισχυρή δέσμευση για την ασφάλεια των πληροφοριών, επιτείνουν την ελκυστικότητά του”.

Η Citi, μια κορυφαία παγκόσμια τράπεζα που εξυπηρετεί περισσότερους από 200 εκατομμύρια πελάτες, έχει πλέον τη δυνατότητα να εξερευνήσει τις δυνατότητες της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και των θεμελιωδών μοντέλων στο πλαίσιο του watsonx.

“Εξετάζουμε τη δυνητική χρήση των Large Language Models» δήλωσε ο Marc Sabino, Chief Auditor- AI Innovation, Citi Bank. ” Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες με αυτό,  συμπεριλαμβανομένης  της  σύνδεσης των ελέγχων ενός οργανισμού με τις εσωτερικές πολιτικές”.

Η IBM συνεργάζεται επίσης με ένα διευρυνόμενο οικοσύστημα συνεργατών για τη συν-δημιουργία και την καινοτομία σε διάφορους κλάδους και περιπτώσεις χρήσης – από το διάστημα έως τον αθλητισμό – συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη NASA για τη δημιουργία του πρώτου θεμελιώδους μοντέλου για την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και το Wimbledon, όπου το watsonx αξιοποιήθηκε στην παραγωγή σχολίων για τους αγώνες τένις.

Ενεργοποίηση των AI Builders

Σήμερα στο watsonx.ai, οι AI Builders  μπορούν να αξιοποιήσουν μοντέλα από την IBM και από την κοινότητα Hugging Face για μια σειρά από εργασίες ανάπτυξης AI. Τα μοντέλα είναι προ-εκπαιδευμένα για την υποστήριξη μιας σειράς εργασιών τύπου Natural Language Processing (NLP), συμπεριλαμβανομένων της απάντησης ερωτήσεων, της δημιουργίας και σύνοψης περιεχομένου, της ταξινόμησης και εξαγωγής κειμένου. Οι μελλοντικές εκδόσεις θα παρέχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία εκπαιδευμένων ιδιόκτητων θεμελιωδών (foundational) μοντέλων της IBM για αποτελεσματική εξειδίκευση σε τομείς και εργασίες.

Ανταποκρινόμενη  στην παγκόσμια ανάγκη για θεμελιώδη μοντέλα, η IBM ανακοίνωσε νέες επιλογές αξιοποίησης GPU στο IBM Cloud, μια υποδομή προσαρμοσμένη στο AI, σχεδιασμένη για την υποστήριξη επιχειρηματικών φορτίων εργασίας μεγάλης υπολογιστικής ισχύος. Αργότερα μέσα στο έτος, η IBM αναμένεται να προσφέρει υποδομή full stack ,υψηλής απόδοσης, ευέλικτη, βελτιστοποιημένη για το AI, η οποία θα παρέχεται ως υπηρεσία στο IBM Cloud, τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την εξυπηρέτηση των θεμελιωδών μοντέλων.

Έμφαση στα δεδομένα

Το watsonx.data έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πελάτες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του μεγάλου όγκου δεδομένων, της πολυπλοκότητας, του κόστους και της διακυβέρνησης κατά την κλιμάκωση των φορτίων εργασίας AI, και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους σε περιβάλλοντα cloud και σε περιβάλλοντα on-premises μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας .

Και δεν αφορά πλέον μόνο τους data scientists  και τους μηχανικούς – το watsonx.data δίνει τη δυνατότητα σε μη τεχνικούς χρήστες να έχουν self-service πρόσβαση στα δικά τους επιχειρηματικά δεδομένα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών ασφάλειας και συμμόρφωσης μέσω της κεντρικής διακυβέρνησης δεδομένων και της αυτοματοποιημένης επιβολής πολιτικών.

Αργότερα μέσα στο έτος, το watsonx.data θα αξιοποιήσει τα θεμελιώδη μοντέλα του watsonx.ai για να βοηθήσει στην απλοποίηση και επιτάχυνση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα για να ανακαλύπτουν, να επαυξάνουν, να βελτιώνουν και να απεικονίζουν δεδομένα και metadata σε μια εμπειρία συνομιλίας με τον χρήστη.

Τι ακολουθεί; Παρακολουθώντας το watsonx

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, το watsonx θα συνεχίσει να εξελίσσεται και η IBM αναμένεται να προβεί σε σημαντικές αναβαθμίσεις . Θα επικεντρωθεί στην επέκταση των επιχειρηματικών θεμελιωδών μοντέλων πέρα από το NLP και στη δημιουργία επιχειρησιακών μοντέλων παραμέτρων 100B+ για εξατομικευμένες, στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης – ανοίγοντας την πόρτα για ευρύτερη υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις.

Το watsox θα επικεντρωθεί σε δυνατότητες διακυβέρνησης του AI  – βοηθώντας τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη διακυβέρνηση του κύκλου ζωής των μοντέλων, να μετριάσουν τον κίνδυνο και να διαχειριστούν τη συμμόρφωση με τους αυξανόμενους κανονισμούς για το AI και τον κλάδο. Η διακυβέρνηση του AI δεν πρέπει ποτέ να είναι μια μεταγενέστερη σκέψη, γι’ αυτό η IBM ενθαρρύνει τους πελάτες της να ξεκινήσουν τη διακυβέρνηση των μοντέλων ML και των θεμελιωδών μοντέλων από την αρχή.

Η πρακτική watsonx του τομέα  IBM Consulting διαθέτει τεχνογνωσία στις τεχνολογίες  generative AI, καθώς και εμπειρία σε τομείς και κλάδους που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών μετασχηματισμών των πελατών. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών υβριδικού cloud που βασίζεται στην πλατφόρμα Red Hat® OpenShift®, ο τομέας  IBM Consulting σκοπεύει να γίνει ο κορυφαίος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών για το watsonx.

Οι επιχειρήσεις απαιτούν τεχνητή νοημοσύνη που παράγει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα, μπορεί να αναπτύσσεται σε διάφορα clouds και να προσαρμόζεται εύκολα σε επιχειρηματικούς τομείς και περιπτώσεις χρήσης. Το Watsonx έχει σχεδιαστεί για να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Ας βάλουμε το AI να δουλέψει και ας κάνουμε τον κόσμο να δουλεύει καλύτερα – μαζί.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 142

  Security Report, τεύχος 142

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Σεπτεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αναλογικό CCTV

  Αναλογικό CCTV

  Η αναλογική τεχνολογία HD στον κλάδο των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) έφερε την επανάσταση στην παρακολούθηση βίντεο, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω των παραδοσιακών ομο...
 • Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των προϊοντικών λύσεων της Holowits, που λανσάρει πλέον η Oktabit στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Την online παρουσίαση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 19...
 • Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Από την παρακολούθηση της αυλής του σπιτιού μέχρι την ασφάλεια των εθνικών συνόρων ή την επιτήρηση μίας πόλης, η επιλογή μιας κάμερας εξωτερικού χώρου απαιτεί προσεκτική μελέτη. Ανάμεσα στα διάφορ...
 • 3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  Η αγορά των συστημάτων συναγερμού εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με νέες τάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και π...
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Μια συνήθης δυσλειτουργία των DVR (Digital Video Recorder) και NVR (Network Video Recorder) που μπορεί να αντιμετωπίζετε είναι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις των καταγραφικών άνευ εντολής του...
 • Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Η σάρωση των φλεβών που βρίσκονται στις παλάμες των χεριών, είναι μια σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, σε βιομετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τα μ...
 • Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Στην βιντεοεπιτήρηση, οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο ειδικά σε μεγάλες περιοχές ή χώρους με πολλαπλές εισόδους. Τώρα, με τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι εν λ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η νέα εποχή στην τεχνολογία και οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας οδηγούν στην ανάγκη τουπλήρη ελέγχου του σπιτιού, εύκολα και απλά, είτε απομακρυσμένα είτε με το πάτημα ενός κουμπιούαπό το σ...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο ανέλαβε και υλοποίησε πρόσφατα η ουκρανική Ajax Systems. Η εταιρεία παραχώρησε αναλυτική περιγραφή των αναβαθμίσεων ασφαλείας, στις οποίες προχώρησε για λογαριασμό το...
 • Uniview NVRs

  Uniview NVRs

  Η Uniview διαθέτει πλήρη γκάμα ποιοτικών δικτυακών καταγραφικών (embedded NVRs), για την επαγγελματική παρακολούθηση, καταγραφή και αναπαραγωγή video και ήχου από δικτυακές (IP) κάμερες. Υποστηρίζ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...